KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Álláshirdetés - Fót, települési főépítész

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 398/2018.(XII.12.) KT- határozata alapján pályázatot hirdet települési főépítészi feladatok megbízási szerződés keretében történő ellátására!

A települési főépítész által ellátandó feladatok: a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rend. 8. §-ában és 10-11. §-aiban foglaltak alapján az alábbi rendben:

 • megbízóval történő folyamatos kapcsolattartás telefon, telefax, illetve egyéb elektronikus adatátviteli eszköz útján,
 • személyes kapcsolattartás heti 2 alkalommal munkaidőben a megbízó központi ügyintézési helyén alkalmanként 8 óra időtartamban, továbbá
 • részvétel a feladatkörét érintő ügyek tárgyalásánál a képviselő-testületi és bizottsági üléseken.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • szakirányú felsőfokú végzettség:
 • építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség
 • településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség
 • főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés, illetve ennek hiányában kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a főépítészi vizsgát a jogszabályban meghatározott határidőn belül megszerzi,
 • legalább öt év szakmai gyakorlat,
 • 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, szükség esetén az egyenértékűség megállapíthatóságára vonatkozó igazolás,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló dokumentum,
 • főépítészi vizsga vagy a vizsga alóli mentesség igazolása, vagy a vizsga letételére irányuló kötelezettségvállalás,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • a pályázó alábbiakról szóló nyilatkozatai:
  • az álláshely betöltésénél a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve azokat a pályázó a megbízás időpontjáig megszünteti,
  • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát az eljárásban résztvevők megismerjék,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyílt vagy zárt ülés keretében kéri pályázatának testület által történő elbírálását  
 • a pályázó feladat ellátására irányuló árajánlata.

A főépítészi megbízás időtartama: 2019. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig, határozott időre szóló megbízás alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton Kudela Katalin részére a kudela.katalin@fot.hu e-mail címen keresztül;
 • személyesen, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójában (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a megbízás megnevezését: „települési főépítész”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül érvényes pályázatot benyújtó pályázók az Önkormányzat Képviselő-testülete által felállított munkacsoport előtt személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázók meghallgatását követően a munkacsoport előterjesztést készít a Képviselő-testület februári rendes ülésére, ahol a Képviselő-testület dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról és megbízásáról.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kudela Katalin humánpolitikai referens nyújt a (27) 535-365-ös (128 mellék) telefonszámon.


Létrehozás időpontja: 2018-12-13 22:51:34
Utolsó módosítás időpontja: 2018-12-13 23:03:21
Cimkék: Fót, főépítész, állás; Beküldő: Jurinyi Amarilla
Megtekintések száma: 1565
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=45054