KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

DaSzT 2016 összegyűjtött határozatait ( 1-9)

1 /2016. (02. 08.) DaSzT határozat
A 2015. december 31-ig mesterfokozatú (Msc és MA) képzésben ( kiegészítő képzésben) szerzett:a.)okleveles tervező építészmérnök,
b.) okleveles építész,
c.) okleveles építésztervező művész
d.) okleveles szerkezettervező építészmérnök,
e.) okleveles urbanista építészmérnök,
f.) okleveles építőművész
diploma (egyetemi oklevél ) egyenértékű a 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet 1. és 3. mellékletében nevesített "okleveles építészmérnök" diplomával.
A 2015. december 31-ig szerzett okleveles építőművész diploma továbbá egyenértékű a 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről - 1. számú mellékletében nevesített " okleveles építésztervező művész " diplomával. Az okleveles építésztervező művész oklevelekben szereplő különböző " helyesírási " változat (külön írva, kötőjellel írva, más csoportosítással) mindegyike elfogadott. Ez a határozat hatályon kívül helyezi a 10/2014. (10.30.) számú DaSzT határozatot.
Szavazás: 4 igen, 0 nem szavazattal a Testület a határozatot elfogadta - emailes szavazás.

2/2016. (02. 08.) DaSzT határozat
ABCD EF (éééé. hh nn.) a Leuveni (B) Katolikus Egyetemen "A történeti városok és épületek megőrzése " Mesterszakon elvégzett tanulmányai ( éééé.- éééé.. tanévben ) és szakmai gyakorlata - alapján jogosult SZÉS5 jelű ( Szakági építésügyi műszaki szakértő szakterületen műemléki építmények műszaki szakértői részszakterületen ) tevékenységet folytatni. ( Képzettsége egyenértékű az előírt végzettséggel ).
Szavazás: 4 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - emailes szavazás.
3/2016. (04. 28.) DaSzT határozat
BCD BCD külföldi oklevelével ( Dánia, Aalborg University) kapcsolatban az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ is megállapította, hogy nem tartozik az automatikusan elismerendő dán egyetemi képesítések közé.
A DaSzT összehasonlító elemzése szerint az Aalborg University Master és a Vitus Bering Főiskola Bachelor képzése nem egyenértékűsíthető a magyar okleveles építészmérnök végzettséggel, tantárgycsoportok településtervezés, építészettörténet, stb.. teljes hiánya miatt.
Szavazás: 6 igen szavazattal a testület a fenti határozatot egyhangúlag elfogadta - emailes szavazás.

4/2016. (05. 12.) DaSzT határozat
KLM ABC ( született vvvvvv, éééé. hh nn., állandó lakcíme:xxxx ,.) végzettségei együttesen (Bánki Donát Műszaki Főiskola Szervező és Informatikai Szak Menedzser Ágazat szervezőmérnök éééé, oklevél száma xyx/éééé. és Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar Építészmérnöki Szak építészmérnök éééé, oklevél száma N.xxx./éééé.) továbbá BME Építészmérnöki Kar Alapszintű épületenergetikus szakirány épületenergetikai szakmérnöki végzettsége (éééé.) az épületenergetikai szakértői (SZÉS6) jogosultság szempontjából egyenértékűnek tekinthető az okleveles építészmérnök végzettséggel.
Szavazás: 6 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - emailes szavazás.

5/2016. (05. 12.) DaSzT határozat
MNO PRS ( született: vvvvvv, éééé hh nn.) magyar és külföldi oklevelei:
Széchényi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építészmérnöki Szak főiskolai okleveles építészmérnök éééé.) és Cseh Műszaki Egyetem (Prága) Építészmérnöki Kar okleveles építészmérnök (éééé) száma:xxxx/éééé
A DaSzT összehasonlító elemzése a Széchényi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építészmérnöki Szak képzése és a Cseh Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar mesterfokozatú képzése egyenértékű a magyar okleveles építészmérnök végzettséggel, a tantárgycsoportok és azok kreditpontszámai miatt.
Szavazás: 6 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - emailes szavazás.

6/2016. (06. 21.) DaSzT határozat
MMM NNNN (született: vvvvvv, éééé hh nn, cím alatti lakos ) elvégzett tanulmányai és szakmai gyakorlata - okleveles építészmérnök (Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar építészmérnök oklevele száma:nnnnn), É1 jogosultságú építész vezető tervező. xxxx-xxyy között Országos Műemléki Felügyelőség műemléki épületeken végzett építész tervezői és szakértői tevékenysége, xxyy-xxzz között VÁTI Műemléki Irodájának műteremvezetőjeként műemléki helyreállítások irányítói tevékenysége, xxxx óta igazságügyi műemléki szakértői tevékenysége, valamint yxyy. óta Műemléki érték dokumentálása jogosultsága, továbbá műemlékvédelmi posztgraduális szakmérnöki képzésben végzett oktatói tevékenységét figyelembe véve a Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterületen műemlék építmények műszaki szakértői részszakterület ( SZÉS5 ) - jogosultság számára megadható.
Szavazás: 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - e mailes szavazás.

7/2016. (09. 12.) DaSzT határozat
BBB AAA ( sz: éééé. hh. nn., anyja neve: AB CD ) okleveles építőmérnök ( BME xxx/éééé...) és műemlékvédelmi szakmérnök ( MMK száma: xxxxxx), felelős műszaki vezető (MV-M, MV-É), műszaki ellenőr (ME-M,ME-É), energetikai tanúsító (TÉ) kérelmére az alábbi állásfoglalást adjuk:
Az MV-É-M jelű felelős műszaki vezetői, építési szakterület műemléki részterületére szóló jogosultság megadásának - a végzettségek és a szakmai gyakorlat együttes figyelembe vételével - nincs akadálya.
Az É jelű építészi tervezési jogosultság megadására nincs módunk, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről - 1. számú melléklet I. Tervezés, 2. rész alapján.
Szavazás: 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - e mailes szavazás.

8/2016. ( 12.01.) DaSzT határozat
CCDD NN ( éééé. hh. nn., BBBBB ) építőmérnök (üzemmérnök - Ybl M. Műszaki Főiskola éééé.), okleveles építőmérnök (szerkezetépítő - BME Építőmérnöki Kar, Építőmérnöki Szak, Kiegészítő levelező tagozat éééé.), okl. műemlékvédelmi szakmérnök ( BME Műemlékvédelmi szakmérnök éééé.), tartószerkezeti tervező, OKJ-s építési műszaki ellenőri szakképesítéssel ( BME mérnöktovábbképző Intézet éééé. ) rendelkező műszaki ellenőr és „műemlékes” gyakorlattal ( éééé - éééé.) is rendelkező felelős műszaki vezető részére az MV-É-M jelű felelős műszaki vezetői, építési szakterület műemléki részterületére szóló jogosultság megadásának – a végzettségek és a szakmai gyakorlat együttes figyelembe vételével – nincs akadálya.
Szavazás: 5 igen szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - e mailes szavazás.

9/2016 ( 12.01.) DaSzT határozat
NNN SSSS ( éééé. hh. nn. BBBBB ) főiskolai településmérnök ( Ybl M. Műszaki Főiskola, Településmérnöki Szak éééé.), okl. építőmérnök (BME Építőmérnöki Kar, Kiegészítő levelező Szak, éééé.), okl. műemlékvédelmi szakmérnök ( BME éééé.).
Fenti végzettségek nem megfelelőek TT jelű településtervező jogosultsághoz.
A Településtervezői jogosultsághoz településmérnöki Msc, urbanisztikai szakmérnöki végzettség képezhetné vizsgálat tárgyát.
Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal a testület a fenti határozatot elfogadta - e mailes szavazás.

Dr. Hajnóczi Péter
a DaSzT elnöke
a MÉK elnöke


Létrehozás időpontja: 2017-02-24 12:24:37
Utolsó módosítás időpontja: 2017-02-24 12:24:37
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 3216
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43946