Aktuális
Bp. IX. kerület Ecseri úti metrómegálló és környezetének felszíni rendezése

Bp. IX. kerület Ecseri úti metrómegálló és környezetének felszíni rendezése

A közbeszerzés ismertetése:
Figyelemfelhívás:
Ajánlatkérő (AK) elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek.
A tervpályázati eljárás (Tervpályázat vagy Tervpályázati Eljárás) lebonyolítója a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő Zrt. Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során az e-Tervpálya rendszer által működtetett https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.

A https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ecseriutmetropalyazat.hu oldalon rögzített dokumentációban (Dokumentáció) megadott követelmények az irányadók.
A tárgyi rovat tartalma:
Beszerzés megnevezése: Ecseri úti metrómegálló és környezetének felszíni térrendezése nyílt tájépítészeti tervpályázat
Az eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó értékű nyílt tervpályázat.
Feladatleírás:
Az Ecseri úti metrómegálló és szűkebb környezetének felszíni térrendezése. (lásd tervezési program 2-es pontját) A tervezési terület egyrészt maga a metró megállóhoz szorosan kapcsolódó tér, másrészt a SPAR áruház melletti parkoló, valamint a SPAR áruház előtti és mögötti út rekonstrukciója.
Az Ecseri úti metrómegálló területén és a mellette lévő környezetben a korábbiakban összesen 20 üzlethelyiség (pavilon) volt, melyek közül több már elbontásra került.
A felszíni térrendezés során a pavilonok száma jelentősen csökken, a tervezés során 6 db pavilon elhelyezését kell megoldani.
Tervezői feladat a leendő üzlethelyiségek (pavilonok) építészeti kialakítása, valamint a szakági tervek elkészítése, ezzel egyidejűleg a pavilonok helyének kijelölése, a téren való elhelyezése.
A Tervpályázat során a pavilonok koncepció terv szintű kidolgozása az elvárt követelmény, azok - a szabályozási terv szerinti - építési telken belül való elhelyezésével, figyelemmel a meglévő közművekre. Ez utóbbi kitétel azért is körültekintést igényel, mert a tervezési terület alatti metró födém és a térszínt közötti földtakarás 60-80 cm.
A teljes tervezési területen vizsgálandó, melyek a főbb gyalogos áramlási útvonalak, mind a közösségi közlekedési eszközváltás, mind a környező városrészekbe irányuló gyalogos forgalom tekintetében. A tér kialakítása, zöldfelületek, utcabútorok elhelyezése ezek figyelembevételével történjen.
A tér minden irányában biztosítani kell a teljes akadálymentes gyalogos kapcsolatokat, különös tekintettel a főbb gyalogos áramlási útvonalakra. A tervezési területen többféle burkolat használata lehetséges, cél az esztétikus, rendezett, egységes megjelenés. Tervezendő az egyes térrészek, utcák hangulatához, léptékéhez illeszkedő, ugyanakkor a beruházás egészével összhangban megválasztott burkolat.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Budapest Közút Zrt. illetékeseivel történt egyeztetés értelmében a SPAR áruház előtti útszakasz meg fog szűnni, így az a terület is aktívan bekapcsolható lesz a metrómegálló felszínéhez, a parkhoz, ezzel is lehetőséget adva a zöldfelület megnövelésének.
A tervezési területek nagyságai - tájékoztató adatok
- Ecseri úti metrómegállóhoz kapcsolódó tér: 5200 m2
- SPAR áruház melletti parkoló és zöldfelület: 1800 m2
- SPAR áruház előtti út: 135 m - 1500 m2
- SPAR áruház mögötti út: 150 m - 1800 m2

Letölthető tartalmak:

Tervpályázati kiírás

Tervpályázat dokumentáció