Aktuális

Belsőépítészeti Tagozat

1. A Tagozat elnöksége és tisztségviselői

Elnök: Czakó Kálmán
Vezetőségi tagok (3 fő): Géczy Nóra dr., Kokas László, Kovács Zoltán.
Póttagok ( 2 fő): Lőrincz Szilvia, Terbe Rita
Szakmai Minősítő Bizottsági elnöke, tagok és póttagok ( 1 +3 + 2 fő):
Bizottság elnöke:
Kéry Balázs
Tagok: Csavarga Rózsa, Fülöp Krisztina, Szekér Ferenc.
Póttagok: Magyari Éva, Ottlik György
Küldöttek: esetenként a Tagozat vezetőségének döntése alapján
Nemzetközi kapcsolattartó: Snopper Zsuzsa

Ügyintéző: Ulrich Tamás

Telefon: +36 1 318 2944 / 123 mellék
E-mail: ulrich.tamas@mek.hu


2. A Tagozat céljai

- A belsőépítészeti és az épített környezet élhetőségének, minőségének, jogbiztonságának és közérdekűségének érvényesítését szem előtt tartó, ezek harmonikus összhangjának megteremtéséért végzett szakmagyakorlás fejlesztésének elősegítése,
- Az építészeti tevékenység általános szakmai és etikai szabályai mellett a Tagozat által képviselt szakterület speciális szakmai követelményeinek és érdekeinek megfogalmazása és képviselete,
- A belsőépítészeti szakmai tevékenység jog-, és szakszerűségének erősítése, ösztönzése, fejlesztése. A belsőépítészeti tevékenység általános színvonalának emelése,
- A belsőépítészeti képzés felmérése, képzési helyek, tananyag, továbbképzés fejlesztése, korszerűsítése, a szakmagyakorlást megalapozó képzésekkel szemben támasztott elvárások megfogalmazása,
- Együttműködés a szakmai illetőségüket érintő felsőoktatási intézményekkel,
- A belsőépítészeti jogosultsági vizsga szakmai anyagának felülvizsgálata, gondozása,
- A Tagozat tagjainak szakmai, anyagi, etikai érdekképviselete,
- A belsőépítészeti tevékenységet gyakorló kamarai tagok hivatásgyakorlásának támogatása, a fiatal szakemberek felkészítésének és a gyakorlati képzésének segítése,
- A belsőépítészeti tevékenység és a szakterület művelői ismertségének és elismertségének, a szakma eredményei és teljesítményei megbecsülésének elősegítése,
- A tagozat a belsőépítész szakma helyzetét naprakészen követi, a szükséges változtatásokat folyamatosan szorgalmazza a Magyar Építész Kamarán belül a szakmai és az állami szervek felé.
- A belsőépítészeti tevékenység megismertetése a laikus közönséggel, szakmai fórumok, kiállítások szervezése, kiadványok szerkesztése, a szakma népszerűsítése.

3. A Tagozat ügyrendje

- A Magyar Építész Kamara Belsőépítészeti Tagozata Ügyrendje - 2022. december 12.

4. A Tagozat hírei

Tagozati hírek

5. A Tagozat dokumentumai

2022.12.12. Tagozati gyűlés jegyzőkönyv

2023.10.26 Tagozati gyűlés jegyzőkönyv

2023.12.12 Tagozati gyűlés jegyzőkönyv


Kövesse a tagozatot Facebook-on!