Ügyintézés

A továbbképzések rendszere

A továbbképzés rendszerét a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben a jogalkotó két részre osztotta:

 1. szakmai továbbképzés
 2. jogi továbbképzés

A továbbképzés minden szakmagyakorlót érint:

 • kamarai tagsághoz kötött (tervező, szakértő) jogosultságok esetében jogi és szakmai továbbképzést is kell teljesíteni,
 • a kamarai tagsághoz nem kötött felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, ÉK és ÉKE jelű tervezői jogosultságok esetében jogi és szakmai továbbképzést is kell teljesíteni,
 • a kamarai tagsághoz nem kötött energetikai tanúsítói jogosultságok esetében jogi és - 2020. január 1-től - szakmai továbbképzés teljesítését is előírja a jogszabály.

továbbképzési időszak 5 év, amely egy adott jogosultságra vonatkozik, így több jogosultságnak eltérő kezdő időpontú továbbképzési időszaka is lehet. A jogi továbbképzés és a szakmai továbbképzési pontok érvényessége 5 év, amely időn belül a továbbképzési igazolások, pontok több jogosultság esetében is felhasználhatók.

A továbbképzés teljesítése és igazolása (továbbképzési pontok esetében) a szakmagyakorló feladata és kötelessége. Erre a titkár a jogosultság megadásakor a határozatban felhívja a figyelmet, azonban a jogszabályok folyamatos változása miatt a vonatkozó szabályok ezen 5 éven belül is változhatnak. A teljesítések igazolásának nyilvántartását a területi építész kamarák elektronikus úton végzik, így kérdés esetén naprakész információval ők szolgálhatnak.

továbbképzés teljesítése kötelezőelmulasztása eltiltást, majd a jogosultság törlését vonja maga után. (A titkárnak, főtitkárnak nem biztosít a jogszabály mérlegelési lehetőséget, nem adhat felmentés a teljesítés alól.)

Arról, hogy a szakmagyakorlónak mit kell még teljesítenie a továbbképzési időszaka alatt, milyen hátralékkal rendelkezik, van-e még valamilyen pótlási kötelezettsége, arról minden esetben a területi építész kamara tud felvilágosítást adni. A területi kamarák elérhetőségei innen érhetőek el: https://mek.hu/index.php?menu=teruleti_epitesz_kamarak

 

MÉK OTIR

A - szakmai és kötelező (jogi) - továbbképzések adatbázisa az Online Továbbképzési Információs Rendszer (http://otir.mek.hu/). Itt helyszínre, időpontra, szervezőre bontva kereshetőek az éppen aktuális továbbképzések, de megtalálhatóak az elmúlt évek továbbképzései is.

Szakmai továbbképzés

 • 20 továbbképzési pontot kell megszerezni 5 év alatt (70. életév felett speciális engedmény: amennyiben a szakmagyakorlónak a 70. életév betöltését követően jár le a továbbképzési időszaka akkor már ebben és az ezt követő időszakokban is csak legalább 5 pontot kell teljesíteni)
 • A továbbképzési pontok szerezhetők: a MÉK által akkreditált továbbképzések teljesítésével; a titkárok által adható továbbképzési pontokkal; egyéni kérelmek benyújtásával.
 • A Szakmai Továbbképzési Szakértői Testület (TSZT) dönt az online benyújtott egyéni kérelmekről, továbbá elbírálja a szakmai továbbképzések továbbképzési pontértékét. Mind az egyéni kérelmek, mind a szakmai továbbképzések pályázatai az OTIR felületén keresztül nyújthatók be. A bírálatra az ügyviteli szünet kivételével minden hónap 1. és 10. napja között kerül sor, a döntésről e-mailben kap tájékoztatást a pályázó.
 • A küldöttgyűlés által elfogadott Szakmai Továbbképzési Szabályzat, valamint a MÉK Elnökség által elfogadott függelék tartalmazza az eljárási szabályokat, a bírálati követelményeket, elveket és szempontokat, továbbá a titkárok által saját hatáskörben elismerendő pontértékeket, azaz amelyeket saját hatáskörben adhatnak ki.  A szabályzat és annak függeléke innen érhető el: https://mek.hu/index.php?link=szakmai_tovabbkepzesi_szabalyzat

Jogi továbbképzés

 • Minden szakmagyakorlónak teljesítenie kell
 • Korábban a sikeres beszámoló vizsga a jogosultság megszerzését követő, első továbbképzési időszakra mentesítette a kötelező (jogi) továbbképzés teljesítése alól a szakmagyakorlót, azonban a 2022. április 1-től hatályba lépő jogszabály-módosításban ez az engedmény az ezt követően letett jogosultsági vizsgára már nem vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a jogosultsági vizsga nem váltja ki a jogi továbbképzést!

A kötelező (jogi) továbbképzés kétféle módon teljesíthető:

 • Távoktatás (tesztvizsga)
 • Tantermi oktatás (tanfolyami képzések)
A jogi továbbképzés távoktatásos formában (tesztvizsgával) a MÉK Elnökségének döntése szerint kizárólag az Építész Továbbképző Nonprofit Kft-nél végezhető el.

Díja megegyezik a MÉK által szervezett un. tantermi (személyes jelenlétet megkövetelő) jogi továbbképzéssel, amely 2020. januárja óta 12.000 Ft + áfa.

Jelentkezés, tesztvizsga kitöltése, kötelező továbbképzés elvégzésének igazolása, áfá-s számla igénylése: https://epitesztovabbkepzo.hu/?m=anyag&link=kotelezotovabbkepzes2017K1

 

A jogi továbbképzést kontaktórás, tantermi formában 2015 óta kizárólag a Magyar Építész Kamara szervezi. A helyszínek és az időpontok a területi építész kamarákkal egyeztetett módon kerülnek meghirdetésre. A tantermi formában tartott  jogi továbbképzés díját a MÉK szintén 12.000 Ft + ÁFA összegben határozta meg.
Ezeken az alkalmakon az előadók által összeállított előadásokat kell meghallgatni, itt azonban nincs vizsga vagy tesztsor.

Jelentkezni kizárólag a tako.mek.hu oldalon keresztül, a rendszer használatához szükséges előzetes regisztrációt követően lehet (kérjük az illetékes területi kamarát, a kamarai számot és a számlázási adatokat pontosan töltsék ki). A banki utaláson kívül bankkártyás fizetéssel is rendezhető a képzés díja. Néhány területi kamara kedvezményt adhat a képzés díjából (ez helyszínenként és kamaránként eltérő).

Átjárhatóság a MMK és MÉK jogi továbbképzése között:

A jogi továbbképzést minden esetben ott kell teljesítenie a szakmagyakorlónak, amelyik kamaránál tag ill. nyilvántartott. A MÉK elnökség 16/2015. (03.06.) sz. határozata értelmében a „Magyar Mérnöki Kamaránál 2014. január 1. után elvégzett kötelező továbbképzést kettős kamarai tagok esetében elfogadja”. Ezt az engedményt a 32/2015. (10.02.) sz. MÉK elnökségi határozat kiterjesztette a mindkét kamaránál nyilvántartott szakmagyakorlóra is.

Az MMK tudomásunk szerint ilyen engedmény továbbra sem ad tagjainak, további átjárhatóságra nincs mód.

Budapest, 2024. március 28.