Média
MÉK hírek

MÉK Küldöttgyűlés 2020. szeptember 11. – indítványok közzététele

A MÉK Elnökségének döntése alapján 2020. szeptember 11-én, pénteken kerül megrendezésre a MÉK soron következő Küldöttgyűlése a Kopaszi-gát, Öbölház rendezvénytermében.

A javaslatok a területi kamarákkal előzetesen az augusztus 4-i Területi Elnökök Testületének ülésén megtárgyalásra kerültek.

MÉK hírek

A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara elnökeinek tájékoztatója

Az Országgyűlés 2020. július 3-án elfogadta a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/10856. számú – közel félszáz törvényt módosító - törvényjavaslatot.  A törvény módosítja az un. KATA szerinti adózás legfontosabb szabályait is. A Köztársasági elnök 2020. július 13-án aláírta a törvényt.

A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara elnökeiként közösen kezdeményeztük, hogy a Köztársasági elnök fontolja meg az Országgyűlés által 2020. július 3-án elfogadott törvény aláírását.

MÉK hírek

Álláshirdetések, kamarai tagok közleményei, MÉK szerkesztőségi információk

A Magyar Építész Kamara továbbra is segíteni kívánja a kamarai tagokat azzal, hogy ingyenesen teszi fel honlapjára a kamarai tagok eredeti tervező keresési közleményeit, egyéb közleményeit meglévő megbízásaikkal kapcsolatban, illetve álláskeresési híreiket.

MÉK hírek

Elnöki szabályok veszélyhelyzet idején (érvényes 2020.04.14-től)

A 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 17. § (1) alapján a MÉK elnöke az alábbi, mind a Magyar Építész Kamara országos szervezetére, mind pedig a Területi Kamarákra vonatkozó szabályokat hozza:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, az azt követően hozott korlátozó intézkedések miatt, ezek visszavonásáig a területi kamarák és a MÉK (a továbbiak: Kamara) szerveinek személyes jelenlétet igénylő üléseire nem kerülhet sor.

MÉK hírek

Technológiai Utasítás, Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv

TU - Technológiai Utasítás

MMT - Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv

A Kamarához tervező kollégáktól, a TU és az MMT készítésével kapcsolatban érkezett konkrét kérés nyomán készült jelen szakmai tájékoztató, amely az Építész Közlöny 269. számában is megjelent.

Szerző: Szalay Tihamér, MÉK alelnök

Ma egy jelentősebb szolgáltatói, termelői tevékenység nem történhet minőségirányítási és minőségbiztosítási rendszer nélkül.

Ez különösen fontos az építőipari kivitelezési tevékenységnél, ami szinte mindig egyedi tevékenység, akár annak eredményét, akár a kivitelezés körülményét tekintjük. Ez azért is fontos, mert az építőipari kivitelezéssel létrehozott termék, az építmény élettartama, értéke és funkciója lényegesen nagyobb és jelentősebb, mint egy átlag terméké.

MÉK hírek

Tájékoztatás a szerzői jogi nyilvántartás benyújtásának változásáról

A Magyar Építész Kamara jelezte a Miniszterelnökség felé, hogy a szerzői jogi nyilatkozat kizárólag személyes vagy meghatalmazott útján történő beadását - az elektronikus rendszer bevezetéséig tartó időszakra nézve is - nehézkesnek tartja és kérte ennek átgondolását.

MÉK hírek

Kamarai Érem 2018

A Magyar Építész Kamara elnöksége 2018-ban Kamarai Érmet adományozott Lázár János Miniszter Úr részére, melynek átadására 2019. december 3-án került sor a MÉK székházában.

MÉK hírek

Tájékoztató a szakmagyakorlók általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos teendőiről - 2018.05.24.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet avagy General Data Protection Regulation, a továbbiakban röviden: GDPR).

MÉK hírek

2017.11.10 - Beszámoló a MÉK Tisztújító Küldöttgyűléséről

2017. november 10-én pénteken került megrendezésre a MÉK Tisztújító Küldöttgyűlése a Kopaszi-gát Öbölház rendezvénytermében.

Az ügyrendi döntéseket követően először sor került a MÉK Pénzügyi szabályzatának módosítására, majd a 2018. évi költségvetés és tagdíj elfogadására (a tagdíj 2017. évivel megegyező maradt).
A MÉK új projektje, a Vizuális kultúra filmsorozat bemutatófilmjének levetítése után következett a tisztújítás, ahol az alábbi személyek kerültek megválasztásra.