KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Kerepesi úti Sportpark fejlesztése

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA

A Kerepesi úti Sportpark fejlesztésének célja, hogy helyet adjon a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (továbbiakban EMG2019 vagy Esemény) központi rendezvényeinek, sportversenyeinek, kulturális és közösségi programjainak. Az Esemény utáni utóhasznosítási időszakban a Kerepesi úti Sportpark fejlesztése eredményeképpen megvalósult létesítmények elsősorban az utánpótlás-nevelést szolgálják majd, valamint a versenysport és szabadidősport fontos helyszínei lehetnek, miközben a környékbeli, városi lakosság számára is kiváló lehetőségeket nyújthatnak a szabadidő eltöltéséhez.

A TERVPÁLYÁZAT AJÁNLATKÉRŐJE
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Cím: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA
MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS CÉLJA
„Kerepesi úti Sportpark fejlesztése”
nyílt, titkos
ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT

A TERVPÁLYÁZAT FAJTÁJA, FORMÁJA

a)    A tervpályázat fajtája: NYÍLT, TITKOS
b)    A tervpályázati eljárás formája: egyfordulós tervpályázat
c)    A tervpályázat lebonyolítása
−    a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
−    a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
−    valamint a jelen tervpályázati dokumentáció előírásai szerint történik.

TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

  1. Tervpályázat megjelentetése a MÉK és az ajánlatkérő honlapján (tervezet időpont, de legkésőbb a tervpályázat hirdetményének megjelenésekor):

2017. február 15., szerda

  1. A helyszíni szemle időpontja

2017. február 20., hétfő 14.00

  1. A kérdések feltevésének határideje

2017. február 23., csütörtök 23.59

  1. A kérdésekre adott válaszok határideje

2017. március 2., csütörtök

  1. A pályaművek beérkezésének határideje (az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a pályaműveK beérkezési határidejét a Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdée szerint határozta meg, a pályamű benyújtása időpontjának a pályamű 1.9-es pontban meghatározott helyre történő beérkezésének időpontját kell tekinteni!)

2017. április 14.,

péntek 14:00 óra

  1. A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása

2017. május 2,

kedd 16.00 óra

  1. A tervpályázat nyilvános bemutatása

2017. június 12-ig

  1. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása

2017. július 17-ig


A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE

A tervpályázati dokumentáció ingyenesen letölthető a Magyar Építész Kamara honlapjáról. (www.mek.hu), valamint a www.mtk.hu/dokumentum/Kozbeszerzes/Tervpalyazat2017 honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi.
A letöltött dokumentumok kizárólag a jelen tervpályázati eljárás során beadandó pályamű készítésére, és kizárólag az eljárás során használhatók fel. Ajánlatkérő a dokumentáció egyéb célra történő felhasználását kifejezetten megtiltja.
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a tervpályázati dokumentációt pályaművenként legalább egy pályázónak vagy a pályaműben megnevezett társtervezőnek elektronikus úton el kell érnie, melyet a Magyar Építész Kamara honlapján történő regisztrációval kell igazolnia.

A tervpályázaton való részvétel feltétele a Magyar Építész Kamara honlapján történő regisztráció (Ezen az oldalon!).
A regisztráció ingyenes, határideje legkésőbb: 2017. április 14. 14.00

A HELYSZÍNI SZEMLE, A DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

Helyszíni szemle

Az ajánlatkérő 2017. február 20., hétfő, 14.00 órától helyszíni szemlét tart.

Találkozás:
1087 Budapest, Kerepesi út 17, volt Taurus Gumigyár bejáratánál

A szemlén az ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

Kérdések

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2017. február 23., csütörtök 24.00 óráig

- a titkosság feltételeinek betartásával - az alábbi címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz:
MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely: Magyarország 1088. Budapest, Ötpacsirta u. 2.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Kerepesi úti Sportpark fejlesztése – kérdések”
Feladóként a „Magyar Építész Kamara Nonprofit Kft. (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)” megjelölést kell feltüntetni.

Ajánlatkérő kéri, hogy papíralapú példánnyal mindenben megegyező 1 elektronikus másolati példányban (elektronikus adathordozón: CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) szerkeszthető, word formátumban is benyújtani a kérdéseket. A papíralapú kérdést és az elektronikus adathordozót kérjük egy közös borítékban elhelyezni. Az elektronikus adathordózón a pályázó személyére utaló semminemű adat nem lehet, azaz az elektronikus adathordozónak is meg kell felelnie a titkosság feltételeinek.

A kérdés abban az esetben minősül határidőben megküldöttnek, amennyiben azt pályázó 2017. február 23. napján éjfél előtt postára adja. A határidőn túl postára adott kérdéseket a Bírálóbizottság nem köteles megválaszolni, azonban azokat megválaszolhatja.

Válaszok

A határidőben feladott kérdéseket az ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró Bírálóbizottság 2017. március 2., csütörtökig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati dokumentáció kivételekor a Magyar Építész kamara honlapján történő regisztráció során megadott e-mail-címekre megküldi. Mindezek mellett a kérdések és válaszok 2017. március 2-től elérhetők lesznek a MÉK honlapján is (ezen az oldalon), illetve az Ajánlatkérő honlapján is: www.mtk.hu/dokumentum/Kozbeszerzes/Tervpalyazat2017.  A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.

Kérdések és válaszok letöltése

A dokumentáció véglegesítése

Az ajánlatkérő legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt az értékelési szempontok és az alkalmassági követelmények (továbbá a bírálóbizottság összetétele) kivételével módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet.


A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be, vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a megadott címre.

Benyújtási cím: MÉK Nonprofit Kft., 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. fszt.

A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek beérkezésének határideje: 2017. április 14., péntek 14:00 óráig

A beérkezés időpontjának postai úton történő megküldés esetén, illetve futárszolgálat igénybevétele esetén egyaránt a MÉK Nonprofit Kft., 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. fszt. címre történő beérkezés időpontját kell tekinteni (a Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdésének megfelelően).
A késve beérkezett pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

Feladóként a „Magyar Építész Kamara Nonprofit Kft. (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)””-ot kell beírni a postai feladóvevényre!
A pályaművek nem sérthetik a titkosságot.
A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni NEM szabad!

A pályamű semmilyen, a szerzők személyére vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat.

A titkossági szabályt megszegő pályaművet a bírálóbizottság az értékelésből kizárja.


2017.02.14: A Kerepesi úti Sportpark kiírása, és két melléklete módosult, kérjük a Pályázókat töltsék le a kiírást és a mellékleteket újra. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a kérdés-válaszok után is módosulhat a tervpályázati dokumentáció.


2017.04.05: Tájékoztatjuk a tervpályázaton résztvevőket, hogy a tervpályázati kiírás és beadás közötti időben munkaszüneti nappá nyilvánított beadási határidőt (2017. április 14. péntek 14.00) a kiíró utasítása szerint nem halaszthatjuk későbbre, a MÉK Nonprofit Kft a beadási időpontig a beérkező pályaműveket fogadja a beadás helyszínén (Ötpacsirta utca 2.fszt.), ez idő alatt, a munkaszüneti napon is ügyeletet tart.

A beadás módja nem változik, a kiírás szerinti módon, csak postán és futárszolgálattal adhatók be (a titkosságot biztosítva) a pályaművek és a megadott időpontig be kell érkezzenek a MÉKbe: 2017. április 14. péntek 14.00.


Letölthető fájlok:

Pályázati kiírás (2017.02.14)

Módosult mellékletek (2017.02.14)

Mellékletek

Bejárási jegyzőkönyv

Kiegészítő tájékoztatás - Kérdések és válaszok (2017.03.02)

Kiegészítő tájékoztatás - Mellékeltek (2017.03.02)


REGISZTRÁCIÓ


Létrehozás időpontja: 2017-02-12 19:10:26
Utolsó módosítás időpontja: 2017-04-05 22:00:23
Beküldő: Eltér István, Fáy Piros
Megtekintések száma: 7343
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43915

free youtube views
istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat nakliyat şirketi istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat eşya depolama istanbul nakliyat evden eve nakliyat