KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Tervpályázat Szeged Széchenyi tér

Szeged, Széchenyi tér rekonstrukciója tervezésére

Szeged, Széchenyi tér rekonstrukciója tervezőjének kiválasztása. A tervezett beruházás megvalósítása Modern Városok Program keretein belül tervezett. Az Ajánlatkérő célja, hogy a pályázati kiírásban megfogalmazott tervezési programnak megfelelő, legszínvonalasabb, megvalósításra legalkalmasabb tervjavaslatot megtalálja. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a legmegfelelőbb tervjavaslat kidolgozójával szerződést kíván kötni az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. A tervezési szerződés hatálybalépésére akkor kerül sor, amennyiben teljesül az abban meghatározott feltétel, miszerint a Kormány dönt a tér felújításának finanszírozásáról.

A tervezési szerződés a Kbt. 98. § (5) bek., valamint a Tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása után kerül megkötésre.

Amennyiben a kormány 31.12.2019-ig nem dönt a tervezett beruházás finanszírozásáról, úgy a pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a továbbtervezéstől elálljon.

A tervezésre vonatkozó szerződéses feltételeket a tervpályázati dokumentáció 5. sz. mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://kozbeszerzes.szeged.eu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Nagymihály Ügyvédi Iroda
Gogol u. 6. I. emelet 2.
Szeged
6722
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagymihály Tamás
Telefon: +36 209648886
E-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com
Fax: +36 62451103
NUTS-kód: HU333

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szegedvaros.hu

A felhasználói oldal címe: https://kozbeszerzes.szeged.eu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Püspök utca 9. városi főépítész titkársága
Szeged
6722
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sz. Fehér Éva, városi főépítész
Telefon: +36 62564147
E-mail: fehereva@szeged.eu
Fax: +36 62564417
NUTS-kód: HU333

Díj(ak)ra vonatkozó információk

Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 30 000 000 HUF áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege: bruttó 8 000 000 HUF.

A megvétel legkisebb összege: bruttó 1 500 000 HUF.

További információk:

1. Az ajánlatkérő elektronikus úton bocsátja rendelkezésre a tervpályázati dokumentumokat a pályázók részére a https://kozbeszerzes.szeged.eu címen. Az eljárásban való részvétel feltétele az oldalon történő regisztráció, majd a pályázati anyag letöltése. A regisztráció megtörténtéről a tervpályázati dokumentáció iránti igény bejelentésekor tájékoztatást szükséges adni a nagymihaly.tamas@gmail.com e-mail címre, melyben rögzíteni kell, hogy a regisztráció során milyen e-mail cím került megadásra. Ezen e-mail cím ismeretében áll módjában Ajánlatkérőnek a megadott e-mail címet a tervpályázati eljáráshoz hozzárendelni.

2. Az Ajánlatkérő a Dokumentációban külön borítékban elhelyezni rendelt nyilatkozatok számára egyforma borítékot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére oly módon, hogy a boríték átvehető térítésmentesen a pályaművek benyújtásának helyén, illetve kérés esetén az Ajánlatkérő postai úton is rendelkezésre bocsátja a megadott postacímre, a kérést követő 2 munkanapon belüli megküldéssel.

3.A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák az Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával. A felhasználási jogok teljes körű átruházására vonatkozó, a 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet 27. § (4) bek. szerinti szerződés megkötése a díjazás, illetve megvétel ellenértékének a kifizetésének feltétele.

4. Szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód [(310/2015. (X. 28.) 30 §. (2) bekezdés)]: A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat tervezési feladatainak elvégzésére vonatkozó É, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal.

5. Kizárásra a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 24. § (8) bekezdése alapján kerülhet sor.

6. Helyszíni bejárás kiegészítő tájékoztatás:

— Helyszíni szemle időpontja: 17.11.2017. (péntek) 10:00 óra Találkozás: Szeged, Széchenyi tér 10. Polgármesteri Hivatal főbejárata.

— Kérdések határideje: 27.11.2017. (hétfő).

— Kérdésekre adott válaszok határideje: 15.12.2017. (péntek).

7. Az egyéb részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Letölthető dokumentumok:

Rövid felhívás

Tervpályázati dokumentáció

TED hirdetmény


Létrehozás időpontja: 2017-11-07 07:35:46
Utolsó módosítás időpontja: 2017-11-07 08:05:35
Cimkék: Szeged, Széchenyi tér; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 388
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44382

paykasa bozdurma http://www.paykasafox.com/ paykasa paykasa bozum astropay bozdurma paykasa kart bozdurma bitcoin bozdurma paykasa bozdurma paykasa paykasa bozdurma paykasa astropay bozdurma Justin Kart
ankara escort ankara escort ankara escort ataköy escort avcılar escort izmit escort beylikdüzü escort şişli escort pendik escort kurtköy escort ankara travesti beşiktaş escort
ankara travesti,atakĂśy escort,ankara escort,ankara escort,