KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Hévíz pályázatok

Tisztelt Pályázók !

Ezúton értesítjük, hogy a Hévíz I-II-III. tervpályázatok díjátadása illetve a pályaművek bemutatása 2016. április 15-én 16.00 órakor lesz a Hévíz Város Polgármesteri Hivatala dísztermében. (8380. Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.)

Köszöntőt mond Hévíz Város polgármestere és a Szent András Kórház főigazgatója. Pályázati értékelést tart Zala Megyei Építész Kamara elnöke, a Bíráló Bizottság társelnöke. Az értékelést követően fél négytől a pályaművek megtekinthetők.

A Bírálóbizottság


A Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház három építészeti-városépítészeti tervpályázatot ír ki:
HÉVÍZ I. Ötletpályázat a Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére.
HÉVÍZ II. A fedett fürdő és terápiás centrum korszerűsítésére
HÉVÍZ III. Tervpályázat a Tófürdő továbbfejlesztésére.


Tisztelt Ajánlattevő/Pályázó!

Minden pályázathoz felkerült a kérdéseket és válaszokat is tartalmazó kiegészítő tájékoztató valamint az ehhez kapcsolódó mellékletek is.
A pályázatok szövege alatt a kapcsolódó anyagok felirat után találhatóak.

A 9.11 mappa újra feltöltésre került! (letöltés)


Tisztelt Ajánlattevő/Pályázó!

 Az ajánlatkérő Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház nevében, tájékoztatjuk Önöket, hogy az ajánlatkérő a fenti tárgyú tervpályázatok során a pályázatok benyújtásának határidejét meghosszabbítja. Erről a 310/2015 (X.28) számú Korm. rendelet 21.§ (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hirdetményt adott fel a Közbeszerzési Hatóság elektronikus hirdetménykezelő rendszerén (EHR) keresztül.

A módosított határidők az alábbiak:

  • Kérdésekre adott válaszok határideje     2016.02.10 – 16:00
  • Pályaművek postára adásának határideje     2016.03.21 – 23:59
  • Pályázatok felbontása    2016.03.29
  • Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása,
  • a tervpályázat nyilvános bemutatása     2016.04.15
  • Díjazásban nem részesült pályaművek legkésőbbi visszaadása    2016.05.30

A módosított határidők mindhárom pályázatra vonatkoznak - Hévíz I-II-III.


Mindhárom pályázat önállóan kezelendő, de egy tervező vagy tervező team mindhárom  pályázaton is elindulhat, de külön-külön minden pályázatra regisztrálni kell:

Figyelem!
Helyszíni szemle 2016. január 12.


HÉVÍZ I. - Ötletpályázat a Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére - Regisztráció a pályázatra

1.1 A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Ajánlatkérő megnevezése:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Az ajánlatkérő nevében eljáró Lebonyolító megnevezése:
- Investment Consulting Services Építőipari Vállalkozási, Tanácsadó és Közvetítő Kft. (I.C.S. Kft)
1113 Budapest, Dinnye u. 5. és
- UTIBER Közúti Beruházó Kft. (UTIBER Kft.)
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
A tervpályázat szakmai koordinátora:
- MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

1.2 A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA
Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház távlati fejlesztésére, amely a reumakórház alábbi fontos területeit érinti:
- 60 hektáros kórházi természetvédelmi terület, park, út és közműhálózat;
- 340 ágyas, új kórházi épület.
Az ötletpályázat célja olyan fejlesztési koncepcióterv elkészítése, mely segítségével meghatározható, ütemezhető a fejlesztési feladatok egymásra épülő megvalósítása.

1.3 A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
a) A tervpályázat jellege: ötletpályázat
b) A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás
c) A tervpályázat: titkos
d) A tervpályázat lebonyolítása
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény,
- a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a Tervpályázati eljárások szabályairól,
- valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

1.4 A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1.4.1 A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet, aki a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és
a) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
b) akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
c) aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint, nyertesség esetén jogosult.
1.4.2 A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társtervezők és a szerzők munkatársai több pályázatban is közreműködhetnek.
1.4.3 A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és
a) azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b) a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.c) pont szerint jogosultak,
c) a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
d) vele szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdésben felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.
1.4.4 A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

1.5 A TERVPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS
1.5.1 A Bírálóbizottság
a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt;
b) kizárja a titkosságot sértő pályaművet;
c) kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaművet;
d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket;
e) kizárja az 1.4 pontban meghatározott részvételi feltételeket nem teljesítő pályázókat.

1.5.2 Amennyiben a kizárás okai (1.5.1. e):
a) a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bírálóbizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki;
b) amennyiben a Bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár.

1.6 A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a) Tervpályázat meghirdetése, dokumentáció átvételének kezdete 2016/01/05
b) Helyszíni szemle időpontja 2016/01/12
c) Kérdések határideje 2016/01/21
d) Kérdésekre adott válaszok határideje 2016/01/27
e) Pályaművek postára adásának határideje 2016/03/07
f) Pályázatok felbontása 2016/03/16
g) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása,
a tervpályázat nyilvános bemutatása 2016/03/30
h) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2016/04/29

1.7 A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE
A pályázónak első lépésben regisztrálnia kell a http://www.mek.hu/index.php?link=Heviz honlapon. A regisztráció során a pályázó kap egy négyjegyű azonosítót. Ezt követően a pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt le tudja elektronikus formában tölteni a fenti honlapról. Regisztrációhoz kattintson ide!

1.8 HELYSZÍNI SZEMLE, KÉRDÉS-VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE
1.8.1 Helyszíni szemle időpontja: 2016/01/12 – 10:00 óra
Találkozás az ajánlatkérő portájánál (8380 Hévíz, Ady Endre úti bejáró). A szemlén az
ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők
a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, amelyet a Kiíró
megküld valamennyi pályázónak.

1.8.2 Kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdéseket 2016/01/21 16:00 óráig
tehetnek fel a kiírónak, az alábbi címre feladott ajánlott levél formájában:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Beruházási Osztály
8380 Hévíz,
Dr Schulhof Vilmos sétány 1.
Címzett: Juhász János beruházási osztályvezető
A levél mellett kérjük a kérdések elküldését e-mailben a beruhazas@spaheviz.hu, illetve
ferenc.nagy3@gmail.com és kovacs.laszlo@utiber.hu címekre is.

1.8.3 Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, ill. a nevében eljáró Bírálóbizottság 2016/01/27 16:00 óráig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán és ezzel egy időben e-mailen vagy faxon is megküldi. A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

1.8.4 A dokumentáció véglegesítése
A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.

1.9. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap (1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag postai szolgáltatás igénybevételével (ajánlott postai küldeményként, vagy futárposta küldeményként) nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.
A pályaművek benyújtásának határideje: 2016/03/07 – 23:59 óra
A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

1.10 A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
A bizottság szavazásra jogosult tagjai:
- dr. Kvarda Attila, orvos, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház főigazgatója (elnök);
- Kocsárdi István, építész, a MÉK Zala megyei elnöke (társelnök);
- Nagy Ferenc, okl. mérnök, az I.C.S Kft ügyvezetője (szakmai titkár);
- Karsádi György, építész, Hévíz város főépítésze (tag);
- Selyem Anikó, építész a BFNP építésze (tag);
- Kruppa Gábor, építész MÉK (tag);
- Marosi Miklós, építész MÉK (tag);
A bizottság szavazásra nem jogosult, közreműködő szakértői:
- Kertész Márta, gazdasági igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma
Kórház);
- dr. Mándó Zsuzsanna, orvos igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Csörnyei Mária, ápolási igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Juhász János, beruházási osztályvezető (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Dr. Tóth György, kuratórium elnök (A Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme alapítvány);
- Kas Gábor, közbeszerzési szakértő;
- dr. Dencs Gabriella, jogi szakértő;
- Kovács László, közbeszerzési szakértő.
A Bírálóbizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt.) valamint a
310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 14.§(1)-(11) előírásait betartva határozta meg.

1.11 A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG MUNKÁJA
A Bírálóbizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bírálóbizottság döntéseit többségi szavazással hozza meg, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai titkár – folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A Bírálóbizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.
A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános. A Bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé.
A Bírálóbizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1.12 A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 12.700.000 Ft áll rendelkezésre az alábbiak szerint:
- a díj legnagyobb összege: bruttó 6.350.000 Ft
- a megvétel legkisebb összege: bruttó 635.000 Ft
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek a törvény szerinti mértékű ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek. A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és törekszik arra, hogy egyetlen győztes pályázót hirdessen ki.
A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

1.13 A TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSE
A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül kifizeti.
Az eredményhirdetés pontos ideje: 2016/03/30 – 10:00 óra
és helye: a kiíró székhelye

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.
Kiíró lehetővé teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján. A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. A kiíró – a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján – a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban – bemutathatja.
A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket, a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázatok szerzőit, a Bírálóbizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti.
A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. A pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti. A Magyar Építész Kamara a kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.

1.14 A PÁLYAMŰVEK ÉS A TERVPÁLYÁZATI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése céljából további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői – a végleges tervezési program kidolgozására – pályaművük beadásával – szerzői művük felhasználási engedélyét megadják. Az ötletpályázatot követően a kiírót a díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok
szerzőivel szemben további megbízási kötelezettség, a pályázót vállalási kötelezettség nem terheli.

2. RÉSZLETES PROGRAM
2.1 TERVEZÉSI FELADAT

Alapvető feladat a gyógyászati–gyógyturisztikai szolgáltatások megújítása, korszerűsítése, bővítése a 21. sz. igényeinek megfelelően. Az ötletpályázat célja választ adni azokra a kérdésekre, hogy:
- milyennek képzeljük el a Szent András Reumakórházat 15 év múlva
- milyen fejlesztéseket, hogyan ütemezve, milyen várható költségek mellett kell megvalósítani a cél eléréséhez, figyelemmel az igények változására, a gyógyítás minősége javítására.
El kell érni, hogy 15 év alatt a kórház meghatározó európai színvonalú gyógyító intézménnyé váljon és egyedi adottságai – többek között a világ legnagyobb felületű, melegvizű, tőzegmedrű gyógytava és az azt körülvevő parkerdő – jobban hasznosuljanak.
Mind a város településszerkezeti, mind szabályozási terve kitüntetett figyelemmel kezeli a Hévízi tó és környezetének alakulását, fejlesztését. A bennük igényként megfogalmazódottakon túl a kiíróban felmerültek további kívánalmak:
- az idelátogatók (nem csak a fürdővendégek) kerülhessenek közvetlen kontaktusba magával a vízparttal és a vizes élőhelyekkel,
- a park és a véderdők jobban szolgálják vendégeink kényelmét, rekreációját,
- a gépkocsival érkező vendégek megközelítési, illetve parkolási gondjaira szülessen megoldás.
Ennek megfelelően a pályamű adjon választ
- az új 340 ágyas kórház – amelyben elhelyezésre kerülnek a pavilon épületekben lévő kórházi osztályok – kialakítására, elhelyezésére, funkcionális kapcsolataira;
- a meglévő kórházi épületek, osztályok, jövőbeni, javasolt funkciójára, (gyógyszálló bővítés, panziós ellátás, lebontás, stb.);
- a közúti hálózat, parkolók és gyalogos utak, sétányok szükségessé váló módosítására;
- a park valamint a véderdők gyógyítást és pihenést segítő funkciójának erősítésére; egy fokozatosan megvalósítható, egymásra épülő részekből álló fejlesztés keretében.
A véderdő-rekonstrukció a gyógyítás, a rehabilitáció elősegítésén túl szolgálja a felnövekvő generációk betekintését és ismeretszerzését
- tanösvény.
- séta, kocogó útvonal, erdei sportpálya,
- pihenőhelyek kialakítása által.
Parkrekonstrukció, azaz díszpark kialakítása kívánatos a rekreáció és az egészségvédelem érdekében a Kórház és a Tófürdő közötti területen, például
- ivókút, szökőkút, buzgárok,
- sétányok utcabútorokkal, világítással,
- virágágyások, dísznövények, cserjék, fák,
- zenepavilon, pergolák létesítésével.

A teljes tervpályázati dokumentáció regsiztráció után tölthető le: Regisztráció a pályázatra

Kapcsolódó anyagok:
- Hévíz I. emlékeztető
- Hévíz I. - Kiegészítő tájékoztató (kérdések/válaszok)
- Válaszok mellékletei
- A 9.11 mappa


HÉVÍZ II. A fedett fürdő és terápiás centrum korszerűsítésére - Regisztráció a pályázatra

1.1 A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Ajánlatkérő megnevezése:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Az ajánlatkérő nevében eljáró Lebonyolító megnevezése:
- Investment Consulting Services Építőipari Vállalkozási, Tanácsadó és Közvetítő Kft. (I.C.S. Kft)
1113 Budapest, Dinnye u. 5. és
- UTIBER Közúti Beruházó Kft. (UTIBER Kft.)
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
A tervpályázat szakmai koordinátora:
- MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

1.2 A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA
Tervpályázat a Fedett Fürdő és Terápiás Centrum korszerűsítésére – a XXI. század követelményeinek megfelelő szolgáltatásokat nyújtó termál- és wellnesfürdő, balneoterápiai központ, ehhez kapcsolódó szakorvosi és diagnosztikai rendelők egységenként kezelhető, fejleszthető, ütemezett kialakítása, ezek kapcsolatrendszerének, kiszolgáló tereinek korszerűsítése az üzemelés, az üzemeltethetőség, a biztonság, az akadálymentesítés, az átlátható közlekedés, megközelítés, és pihenőterek követelményeinek biztosításával.

1.3 A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
a) A tervpályázat jellege: tervpályázat
b) A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás
c) A tervpályázat: titkos
d) A tervpályázat lebonyolítása
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény
- 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a Tervpályázati eljárások szabályairól
- valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

1.4 A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1.4.1 A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet, aki a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és
a) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
b) akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
c) aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint, nyertesség esetén jogosult.

1.4.2 A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társtervezők és a szerzők munkatársai több pályázatban is közreműködhetnek.

1.4.3 A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és
a) azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b) a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.c) pont szerint jogosultak,
c) a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
d) vele szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdésben felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn.

1.4.4 A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

1.5 A TERVPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS

1.5.1 A Bírálóbizottság
a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt;
b) kizárja a titkosságot sértő pályaművet;
c) kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaművet;
d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket;
e) kizárja az 1.4 pontban meghatározott részvételi feltételeket nem teljesítő pályázókat.

1.5.2 Amennyiben a kizárás okai (1.5.1. e):
a) a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bírálóbizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki;
b) amennyiben a Bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak jár vissza.

1.6 A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a) Tervpályázat meghirdetése, dokumentáció átvételének kezdete 2016/01/07
b) Helyszíni szemle időpontja 2016/01/19
c) Kérdések határideje 2016/01/28
d) Kérdésekre adott válaszok határideje 2016/02/03
e) Pályaművek postára adásának határideje 2016/03/14
f) Pályázatok felbontása 2016/03/21
g) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása,
a tervpályázat nyilvános bemutatása 2016/04/04
h) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2016/05/04

1.7 A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE
A pályázónak első lépésben regisztrálnia kell a http://www.mek.hu/index.php?link=Heviz honlapon. A regisztráció során a pályázó kap egy négyjegyű azonosítót. Ezt követően a
pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt le tudja elektronikus formában tölteni a fenti honlapról.

1.8 HELYSZÍNI SZEMLE, KÉRDÉS-VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

1.8.1 Helyszíni szemle időpontja: 2016/01/19 – 13:00 óra
Találkozás az ajánlatkérő portájánál (8380 Hévíz, Ady Endre úti bejáró). A szemlén, az
ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők
a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, amelyet a Kiíró
megküld valamennyi pályázónak.

1.8.2 Kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdéseket 2016/01/28 16:00 óráig tehetnek fel a kiírónak, az alábbi címre feladott ajánlott levél formájában:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Beruházási Osztály
8380 Hévíz,
Dr Schulhof Vilmos sétány 1.
Címzett: Juhász János beruházási osztályvezető
A levél mellett kérjük a kérdések elküldését e-mailben a beruhazas@spaheviz.hu, illetve
ferenc.nagy3@gmail.com és kovacs.laszlo@utiber.hu címekre is.

1.8.3 Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a kiíró 2016/02/03 16:00 óráig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán, és ezzel egy időben e-mailen vagy faxon is megküldi. A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

1.8.4 A dokumentáció véglegesítése
A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.

1.9. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap (1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag postai szolgáltatás igénybevételével (ajánlott postai küldeményként, vagy futárposta küldeményként) nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik. A pályaművek benyújtásának határideje: 2016/03/14 – 23:59 óra
A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

1.10 A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
A bizottság szavazásra jogosult tagjai:
- dr. Kvarda Attila, orvos, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház főigazgatója (elnök);
- Kocsárdi István, építész, a MÉK Zala megyei elnöke (társelnök);
- Nagy Ferenc, okl. mérnök, az I.C.S Kft ügyvezetője (szakmai titkár);
- Karsádi György, építész, Hévíz város főépítésze (tag);
- Selyem Anikó, építész a BFNP építésze (tag);
- Kruppa Gábor, építész MÉK (tag);
- Marosi Miklós, építész MÉK (tag);
A bizottság szavazásra nem jogosult, közreműködő szakértői:
- Kertész Márta, gazdasági igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- dr. Mándó Zsuzsanna, orvos igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Csörnyei Mária, ápolási igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Juhász János, beruházási osztályvezető (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Dr. Tóth György, kuratórium elnök (A Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme Alapítvány);
- Kas Gábor, közbeszerzési szakértő;
- dr. Dencs Gabriella, jogi szakértő;
- Kovács László, közbeszerzési szakértő.
A Bírálóbizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt.) valamint a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 14.§(1)-(11) előírásait betartva határozta meg.

1.11 A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG MUNKÁJA
A Bírálóbizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bírálóbizottság döntéseit többségi szavazással hozza meg, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai titkár – folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A Bírálóbizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.
A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános.
A Bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé.
A Bírálóbizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1.12 A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 7.620.000 Ft áll rendelkezésre az alábbiak szerint:
- a díj legnagyobb összege: bruttó 3.810.000 Ft
- a megvétel legkisebb összege: bruttó 635.000 Ft
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek a törvény szerinti mértékű ÁFA-t tartalmaznak és adóköteles bevételek. A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.
A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak és csökkentheti a díjazásra vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

1.13 A TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSE
A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül kifizeti.
Az eredményhirdetés pontos ideje: 2016/04/04 – 13:00 óra
és helye: a kiíró székhelye
A pályázat eredményhirdetése nyilvános.
Kiíró lehetővé teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján. A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. A kiíró – a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján – a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban – bemutathatja. A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket, a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázatok szerzőit, a Bírálóbizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Abban az esetben, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázó az eredményhirdetést követően, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A kiíró a díjazásban, illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti. A Magyar Építész Kamara a kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.

1.14 A PÁLYAMŰVEK ÉS A TERVPÁLYÁZATI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése céljából további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői – a végleges tervezési program kidolgozására – pályaművük beadásával szerzői művük felhasználási engedélyét megadják.

1.15 A TOVÁBBTERVEZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
A kiíró kötelezettséget vállal, hogy a tervpályázati eljárást követően a tervezési szolgáltatás megrendelésére irányuló, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárást fog lefolytatni a jelen pályázat nyertesével/nyerteseivel a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerint. A továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést Kiíró a Magyar Építész Kamara Építészeti Alkotások Díjszámítási Szabályzata alapján kívánja megkötni. A szerződésben Kiíró az alábbi tervezési határidők teljesítését várja:
Az adott egység/ek tervezésére vonatkozó szerződés aláírását követően
- 2 hónapon belül tenderdokumentáció elkészítése,
- 4 hónapon belül engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- 6 hónapon belül kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Tervező a dokumentációk elkészítését és a teljesítés-igazolás kiadását követően nyújthatja be az adott tervezésre vonatkozó számláját. Az engedélyezési terv készítés teljesítés-igazolása kiadásának feltétele a jogerős építési engedély. A tervezési díj 10 %-a (az engedélyezési és kiviteli terv vonatkozásában) az eredményes műszaki átadásátvétel lezárása után, illetve a használatbavételi engedély kiadását követően kerülkifizetésre.
A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem kerül beszámításra. A továbbtervezésre vonatkozó jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak nyilatkozatot kell tenni.

2. RÉSZLETES PROGRAM

2.1 TERVEZÉSI FELADAT
A 60-as években épült fedett fürdő az elmúlt évtizedekben több átépítésen, fejlesztésen ment keresztül. Többször megújult a medencetér, energetikai korszerűsítés történt, és jelenleg két fejlesztés is érinti a fedett fürdőt: a bejárati épület felújítása, átépítése, valamint az I. emeleti elektroterápia kezelők és szakrendelők korszerűsítése. Ez utóbbi fejlesztést a pályázóknak úgy kell figyelembe venniük, hogy 5 éven belül az nem módosítható.
Alapvető tervezési feladat a gyógyászati - gyógyturisztikai szolgáltatások megújítása, korszerűsítése, bővítése a XXI. sz. igényeinek megfelelően. Ezen belül - a terápiás épület bővítése, felújítása és a betegellátás technológiai hátterének korszerűsítése, valamint a belső parkolóval való kapcsolat kialakítása;
- a gyógyterápiás kezelésmódok infrastruktúrájának megújítása (balneo-, iszap-, hang-
, hidro-, fény-, hal-terápia, gyógy-masszázs, -torna, stb);
- központi öltözők kialakítása a látogatók, valamint a dolgozók részére;
- a kórház tudományos munkáját és a gyógyítást segítő új oktató-, képző- és kutatócentrum kialakítása;
- a létesítmény alapfunkcióinak (gyógyfürdő, szakrendelők, kezelők) és az azzal összefüggő betegforgalomnak szétválasztása, a beléptetés, a belső mozgások ellenőrizhetőségének biztosítása;
- a gyógyfürdő és a kezelők szolgáltatásainak bővítése, új fürdőház kialakítása a fedett fürdő bővítményeként;
- a belső udvar lefedése, pihenőtér, medence létesítése;
- kisebb volumenű wellness részleg kialakítása (szauna, gőzkabin, infraszauna, egy úszó- és merülőmedence);
- korszerű, komplex IT (beléptető és betegirányító + épületmenedzsment rendszer);
- a potenciális közös európai egészségügyi szolgáltatási rendszerbe illeszkedés lehetőségének megteremtése.

A teljes tervpályázati dokumentáció regsiztráció után tölthető le: Regisztráció a pályázatra

Kapcsolódó anyagok:
- Hévíz II. emlékeztető
- Hévíz II. - Kiegészítő tájékoztató (kérdések/válaszok)
- Válaszok mellékletei
- A 9.11 mappa
 


HÉVÍZ III. Tervpályázat a Tófürdő továbbfejlesztésére - Regisztráció a pályázatra

1.1 A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Ajánlatkérő megnevezése:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Az ajánlatkérő nevében eljáró Lebonyolító megnevezése:
- Investment Consulting Services Építőipari Vállalkozási, Tanácsadó és Közvetítő Kft. (I.C.S. Kft)
1113 Budapest, Dinnye u. 5. és
- UTIBER Közúti Beruházó Kft. (UTIBER Kft.)
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
A tervpályázat szakmai koordinátora:
- MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

1.2 A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA
A XXI. század követelményeinek megfelelő, a Hévízi-tó adottságaira épülő, a gyógyítást és a rekreációt ötvöző szolgáltatásokat nyújtó tófürdő egységenként ütemezhető korszerűsítése, kapcsolatrendszerének, kiszolgáló tereinek fejlesztése az üzemeltethetőség, a biztonság, az akadálymentesítés, az átlátható közlekedés, megközelítés és a pihenőterek követelményeinek biztosításával.

1.3 A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
a) A tervpályázat jellege: tervpályázat
b) A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás
c) A tervpályázat: titkos
d) A tervpályázat lebonyolítása
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény,
- a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a Tervpályázati eljárások szabályairól,
- valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai
szerint történik.

1.4 A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1.4.1 A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet, aki a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és
a) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
b) akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
c) aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint, nyertesség esetén jogosult.
1.4.2 A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társtervezők és a szerzők munkatársai több pályázatban is közreműködhetnek.
1.4.3 A tervpályázat résztvevője – a pályázó - az a jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és
a) azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b) a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.c) pont szerint jogosultak.
c) a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
d) vele szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdésben felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.
1.4.4 A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

1.5 A TERVPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS

1.5.1 A Bírálóbizottság
a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után
postára adott küldeményt;
b) kizárja a titkosságot sértő pályaművet;
c) kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi
követelményeket nem teljesítő pályaművet;
d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos
pályaműveket;
e) kizárja az 1.4 pontban meghatározott részvételi feltételeket nem teljesítő
pályázókat.

1.5.2 Amennyiben a kizárás okai (1.5.1. e):
a) a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bírálóbizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki;
b) amennyiben a Bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati
díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár.

1.6 A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a) Tervpályázat meghirdetése, dokumentáció átvételének kezdete 2016/01/05
b) Helyszíni szemle időpontja 2016/01/12
c) Kérdések határideje 2016/01/21
d) Kérdésekre adott válaszok határideje 2016/01/27
e) Pályaművek postára adásának határideje 2016/03/07
f) Pályázatok felbontása 2016/03/16
g) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása,
a tervpályázat nyilvános bemutatása 2016/03/30
h) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2016/04/29

1.7 A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE
A pályázónak első lépésben regisztrálnia kell a http://www.mek.hu/index.php?link=Heviz honlapon.
A regisztráció során a pályázó kap egy négyjegyű azonosítót. Ezt követően a pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt le tudja elektronikus formában tölteni a fenti honlapról.
A regisztrációhoz kattintson ide!

1.8 HELYSZÍNI SZEMLE, KÉRDÉS-VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

1.8.1 Helyszíni szemle időpontja: 2016/01/12 – 15:00 óra
Találkozás az ajánlatkérő portájánál (8380 Hévíz, Ady Endre úti bejáró). A szemlén, az
ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők
a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, amelyet a Kiíró
megküld valamennyi pályázónak.

1.8.2 Kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdéseket 2016/01/14 16:00 óráig
tehetnek fel a kiírónak, az alábbi címre feladott ajánlott levél formájában:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Beruházási Osztály
8380 Hévíz,
Dr Schulhof Vilmos sétány 1.
Címzett: Juhász János beruházási osztályvezető
A levél mellett kérjük a kérdések elküldését e-mailben a beruhazas@spaheviz.hu, illetve
ferenc.nagy3@gmail.com és kovacs.laszlo@utiber.hu címekre is.

1.8.3 Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, ill. a nevében eljáró Bírálóbizottság
2016/01/27 16:00 óráig megválaszolja, és az
összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor
megadott címekre postán, és ezzel egy időben e-mailen vagy faxon is megküldi. A
kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

1.8.4 A dokumentáció véglegesítése
A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a
bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével módosíthatja,
kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a
kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.

1.9. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap (1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag postai szolgáltatás igénybevételével (ajánlott postai küldeményként, vagy futárposta küldeményként) nyújthatók be.
A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik. A pályaművek benyújtásának határideje: 2016/03/07 – 23:59 óra
A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

1.10 A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
A bizottság szavazásra jogosult tagjai:
- dr. Kvarda Attila, orvos, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház
főigazgatója (elnök);
- Kocsárdi István, építész, a MÉK Zala megyei elnöke (társelnök);
- Nagy Ferenc, okl. mérnök, az I.C.S Kft ügyvezetője (szakmai titkár);
- Karsádi György, építész, Hévíz város főépítésze (tag);
- Selyem Anikó, építész, a BFNP építésze (tag);
- Kruppa Gábor, építész MÉK (tag);
- Marosi Miklós, építész MÉK (tag);
A bizottság szavazásra nem jogosult, közreműködő szakértői:
- Kertész Márta, gazdasági igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- dr. Mándó Zsuzsanna, orvos igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Csörnyei Mária, ápolási igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Juhász János, beruházási osztályvezető (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Dr. Tóth György, kuratórium elnök (A Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme alapítvány);
- Kas Gábor, közbeszerzési szakértő;
- dr. Dencs Gabriella, jogi szakértő;
- Kovács László, közbeszerzési szakértő
A Bírálóbizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt.) valamint a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 14.§(1)-(11) előírásait betartva határozta meg.

1.11 A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG MUNKÁJA
A Bírálóbizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), az Elnök által előterjesztett és a
tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bírálóbizottság döntéseit
többségi szavazással hozza, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai
titkár - folyamatos jegyzőkönyvet vezet.
A Bírálóbizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű
pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.
A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános.
A Bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé.
A Bírálóbizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1.12 A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 5.080.000 Ft áll rendelkezésre az alábbiak szerint:
- a díj legnagyobb összege: bruttó 2.540.000 Ft
- a megvétel legkisebb összege: bruttó 635.000 Ft
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.
A díjak és a megvételek a törvény szerinti mértékű ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek.
A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és törekszik arra, hogy egyetlen győztes pályázót hirdessen ki.
A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

1.13 A TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSE
A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül kifizeti.
Az eredményhirdetés pontos ideje: 2016/03/30 – 15:00 óra
és helye: a kiíró székhelye

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.
Kiíró lehetővé teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján. A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. A kiíró, - a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján – a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban – bemutathatja.
A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket, a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázat szerzőit, a Bírálóbizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. A pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem
részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti. A Magyar Építész Kamara a kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.

1.14 A PÁLYAMŰVEK ÉS A TERVPÁLYÁZATI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése céljából további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői – a végleges tervezési program kidolgozására pályaművük beadásával – szerzői művük felhasználási engedélyét megadják.

1.15 A TOVÁBBTERVEZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
A kiíró kötelezettséget vállal, hogy a tervpályázati eljárást követően a tervezési szolgáltatás megrendelésére irányuló, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárást fog lefolytatni a jelen pályázat nyertesével/nyerteseivel a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerint. A továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést kiíró a Magyar Építész Kamara Építészeti Alkotások Díjszámítási Szabályzata alapján kívánja megkötni.
A szerződésben kiíró az alábbi tervezési határidők teljesítését várja:
Az adott egység/ek tervezésére vonatkozó szerződés aláírását követően
- 2 hónapon belül tenderdokumentáció elkészítése,
- 4 hónapon belül engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- 6 hónapon belül kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Tervező a dokumentációk elkészítését és a teljesítés-igazolás kiadását követően nyújthatja be az adott tervezésre vonatkozó számláját. Az engedélyezési terv készítésteljesítés-igazolása kiadásának feltétele a jogerős építési engedély. A tervezési díj 10 %- a (az engedélyezési és kiviteli terv vonatkozásában) az eredményes műszaki átadásátvétel lezárása, illetve a használatbavételi engedély kiadását követően kerül kifizetésre.
A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem kerül beszámításra. A továbbtervezésre vonatkozó jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak nyilatkozatot kell tenni.

2. RÉSZLETES PROGRAM

2.1 TERVEZÉSI FELADAT
2.1.1 Olyan funkcionális rend kialakítása teljes évi ciklusban, amely a mai kor igényeivel
összhangban van, illeszkedik a tavi/tóparti adottságokhoz, megfelelő kapcsolatot
teremt a kórház valamint a város között úgy, hogy a hévízi specifikus pihenő,
rehabilitációs, gyógyászati funkciók kiemelten érvényesülhessenek.
2.1.2 A tópartra olyan többlet szolgáltatások elhelyezése, amelyek kiegészítik a meglévő tavi
funkciókat, növelik a vendégek komfort érzetét, illetve más alternatív, de a Tófürdővel
összhangba hozható kikapcsolódási lehetőségeket biztosítanak.
2.1.3 A tó hasznosítását intenzívebbé tenni úgy, hogy:
- a tavi épületek alatti cölöpök hosszútávú ciklikus méréseken alapuló monitorizálása
a biztonságos épületfenntartás érdekében kerüljön megoldásra,
- a tó teljes területén – ide értve a kifolyókat a zsilipekig – a víztér határolások, kapaszkodók, közlekedést segítő műtárgyak felújítására készüljön javaslat úgy, hogy a tó védelme biztosítva legyen,
- a tóból hiányzó (korábban kitermelt) iszap visszapótlására hosszútávon fenntartható, műszaki megoldás készüljön a visszapótlás hatásának vizsgálata mellett,
- az elfolyó termálvíz energetikai hasznosítása megoldásra kerüljön, a hasznosítás
Természetvédelmi Területre gyakorolt hatásának vizsgálatával.
2.1.4 A tó körüli területek fejlesztése:
- a tó és a kifolyók specifikus növényvilágának hosszú távú kezelésére megoldás készítése az invazív fajok visszaszorítása mellett,
- parkosított, illetve napozó felületek kialakítása az egyes partszakaszok megközelíthetőségének, a kiszolgáló létesítmények használhatóságának biztosítása mellett,
- a tó északi oldalán lévő erdő megújítására megoldás készítése a vízi élőhely védelme mellett,
- az erdőben tanösvény kialakítása a különböző vízi élőhelyek bemutatására,
- pihenőhelyekkel ellátott séta útvonalak kialakítása.
2.1.5. Mindezeken túl a Tófürdő arculatát vonzóbbá tenni, a már kialakult és a várható vendégkör igényeire épített, funkcionális területhasznosítási rendet magas műszaki és szolgáltatási színvonalon meghatározni.

2.2 TERVEZÉSI TERÜLET, A HELYSZÍN ADOTTSÁGAI
2.2.1. Tervezési terület a Tófürdő jelenleg kerítéssel körülhatárolt területe valamint a déli kifolyó a zsilipig.
2.2.2. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság felügyeletében található Hévízi-tó a világ legnagyobb felületű, meleg vizű, tőzegmedrű gyógytava. Egyedülálló gyógyvize, balneológiai értéke, hidrogeológiai adottságai és speciális növény- és állatvilága Magyarország nemzeti kincse, aspiráns a „Világörökség” címre. A tó körüli zöld felületek befolyásolják a tó környezet mikroklímáját, jelentős környezetvédelmi szerepük van, és a gyógyítás-rekreáció fontos terét képezik. Ahhoz, hogy kiemelt gyógyhely maradjon e terület a jövőben is, a tó és környezetének – az adottságokat figyelembe vevő – összehangolt fejlesztése kívánatos.

2.3 TERVEZÉSI PROGRAM
Pályázóknak az alábbiakat figyelembe kell venniük:
- Hévíz Város Szabályozási Terve 2009, illetve annak módosítása Hévíz Hidrogeológiai és Építésföldtani adottsága;
- Hévíz Város Településfejlesztési Terve;
- Hévíz Város Településfejlesztési Terve 2011-2013 kiegészítése;
- Hévízgyógyfürdő Fejlesztési koncepciója;
- Balaton-felvidéki Nemzeti Parkra vonatkozó előírások;
- 41/2003 (XII. 22.) önkormányzati rendelet Hévíz Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről;
- 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról (2015-01-01-2017-12-31 érvényes);
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről;
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;
- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.

A terveknek az alábbi, egymásra épülő egységenként megvalósítható részeket szükséges tartalmaznia:
- a tavi épületek cölöpjeinek stabilitás vizsgálata és éves ciklusokban történő monitorozásának terve,
- a víztér-rekonstrukció terve,
- az elfolyó termálvíz energetikai hasznosításának terve, kiterjesztve a szezonális létesítményekre is
- a tó körüli területek fejlesztésének terve.

A teljes tervpályázati dokumentáció regsiztráció után tölthető le: Regisztráció a pályázatra

Kapcsolódó anyagok:
- Hévíz III. emlékeztető
- Hévíz III. - Kiegészítő tájékoztató (kérdések/válaszok)
- Válaszok mellékletei
- A 9.11 mappa
 Létrehozás időpontja: 2016-01-06 08:52:39
Utolsó módosítás időpontja: 2016-02-10 15:33:01
Beküldő: Eltér István
Megtekintések száma: 5813
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43232

paykasa bozdurma http://www.paykasafox.com/ paykasa paykasa bozum astropay bozdurma paykasa kart bozdurma bitcoin bozdurma paykasa bozdurma paykasa paykasa bozdurma paykasa astropay bozdurma Justin Kart
ankara escort ankara escort ankara escort ataköy escort avcılar escort izmit escort beylikdüzü escort şişli escort pendik escort kurtköy escort ankara travesti beşiktaş escort
ankara travesti,atakĂśy escort,ankara escort,ankara escort,