KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatási tömb tervezése

A martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint a 1208/2016. (IV. 21.) Korm. határozat szerint az MTA a martonvásári kutatótömb megvalósításának első lépéseként a fejlesztés előkészítése céljából a kutatótömb tervezésére tervpályázatot ír ki. A tervezendő épület több intézményi osztály számára biztosít kutatóhelyet. Az MTA ATK 2019-ig felépülő, 21. századi igényeknek megfelelő műszerparkkal felszerelt új központi kutatóépületében megvalósuló fejlesztés elemei: fenotipizáló, képalkotó, metabolomikai, proteomikai, genomikai és bioinformatikai platform, laboratóriumok, kutatószobák.

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS CÉLJA
„Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatási tömb tervezése”
nyílt, titkos ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT

A TERVPÁLYÁZAT AJÁNLATKÉRŐJE
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
2462 Martonvásár, Brunszvik u.2.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA
MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

A TERVPÁLYÁZAT FAJTÁJA, FORMÁJA

a)    A tervpályázat fajtája: NYÍLT, TITKOS
b)    A tervpályázati eljárás formája: egyfordulós tervpályázat

c)    A tervpályázat lebonyolítása
−    a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
−    a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
−    valamint a jelen tervpályázati dokumentáció előírásai szerint történik.

A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK

PÁLYÁZÓ SZEMÉLYE
A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:
a)    aki a jelen dokumentációban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b)    aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c)    akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18.§(3)–(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
d)    aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő É jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu ).
e)    aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik.

PÁLYÁZÓ TÁRSSZERZŐJE
A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18.§(3)–(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

RÉSZVÉTEL KÖRÜLMÉNYEI
A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,
a)     amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b)    amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.4.1.d) szerint jogosult(ak),
c)    amely gazdálkodó szervezet a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
d)    amely gazdálkodó szervezettel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18.§ (3) és (5) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.

BENYÚJTHATÓ PÁLYAMŰVEK SZÁMA
A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

 

  1. Tervpályázat megjelentetése a MÉK honlapján:

 

 

2017. április 21 péntek

 

 

  1. A helyszíni szemle időpontja

 

2017. április 25.,kedd 14.00

 

  1. A kérdések feltevésének határideje

 

2017. május 2.,kedd

 

 

  1. A kérdésekre adott válaszok határideje

 

 

2017. május 9.,kedd

 

  1. A pályaművek beérkezésének határideje

 

2017. június 20.,

kedd 16:00 óra

 

  1. A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása

 

2017. július 4,

kedd 16.00 óra

 

  1. A tervpályázat nyilvános bemutatása

 

 

2017. augusztus 4-ig

 

  1. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása

 

2017. szeptember 8-ig

 

A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE

A tervpályázati dokumentáció ingyenesen letölthető a Magyar Építész Kamara honlapjáról.

(www.mek.hu)

A letöltött dokumentumok kizárólag a jelen tervpályázati eljárás során beadandó pályamű készítésére, és kizárólag az eljárás során használhatók fel. Ajánlatkérő a dokumentáció egyéb célra történő felhasználását kifejezetten megtiltja.

A tervpályázaton való részvétel feltétele a Magyar Építész Kamara honlapján történő regisztráció (Regisztrációhoz kattintson ide!).

A regisztráció ingyenes, határideje legkésőbb: 2017. június 20.

A digitális dokumentáció személyesen is átvehető (térítésmentesen) az alábbi helyen és időpontokban:

MÉK NONPROFIT KFT.
2017. 04. 18-tól 2017. 06. 20-ig
hétfőtől csütörtökig
9.00 órától 15.00 óráig
1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.

 A HELYSZÍNI SZEMLE, A DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, APÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

Helyszíni szemle

Az ajánlatkérő    helyszíni szemlét tart: 2017. április 25., kedd, 14.00 órától

Találkozás: a Kastélykert főbejáratánál  

A szemlén az ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

Kérdések

A pályázók a dokumentációval és a pályázattal kapcsolatban 2017. május 2., keddig az alábbi e-mail-címen tehetnek fel kérdéseket: palyazatok@mek.hu

Válaszok

A határidőben feladott kérdéseket az ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró Bírálóbizottság 2017. május 9., keddig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati dokumentáció kivételekor megadott e-mail-címekre megküldi. Mindezek mellett a kérdések és válaszok 2017. május 9-től elérhetők lesznek a MÉK honlapján is (www.mek.hu). A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.

A kérdések és válaszok letölthető dokumentum.

A dokumentáció véglegesítése

Az ajánlatkérő legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt az értékelési szempontok és az alkalmassági követelmények (bírálóbizottság összetétele) kivételével módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet.

A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be, vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a megadott címre.

Benyújtási cím: MÉK Nonprofit Kft., 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. fszt.

A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek beérkezésének határideje: 2017. június 20., kedd 16:00 óráig   

A beérkezés időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.
A késve beérkezett pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.


Tisztelt Pályázók!

A kérdés sürgősségére való tekintettel, a Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatási tömb tervezése c. tervpályázat 2017.05.09-n esedékes válaszadási határidő előtt az alábbi kérdésre határidő előtt adjuk meg a választ.

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a tervpályázat beadásához szükséges helyszíni bejárást újból biztosítani, erre egy új időpontot kijelölni szíveskedjenek.

A helyszíni bejárást nem tudjuk biztosítani ismételten, de a helyszín előzetes egyeztetés alapján megtekinthető:
az előzetes egyeztetést a Kiíró MTA-ATK
Fodor Csaba telefonos (30-2909150), vagy elektronikus levél (fodor.csaba@agrar.mta.hu) útján biztosítja.
A határidőben beérkezett további kérdésekre 2017.05.09-ig válaszolunk.

Üdvözlettel:
Eltér István


Letölthető dokumentumok:

Teljes tervpáláyzati kiírás

Teljes tervpáláyzati kiírás (ellenjegyezve)

Mellékletek

Kérdések és válaszok

Kiskastély rajzok


Regisztráció

 


Létrehozás időpontja: 2017-04-20 17:28:58
Utolsó módosítás időpontja: 2017-05-08 23:50:54
Beküldő: Eltér István
Megtekintések száma: 5521
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44015

free youtube views
istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat nakliyat şirketi istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat eşya depolama istanbul nakliyat evden eve nakliyat