Aktuális
Jogosultsági vizsgák - Általános tájékoztató

Jogosultsági vizsgák - Általános tájékoztató


A jogosultságok megszerzésének menete a területi építész kamaráknál a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján 2022. április 1-től jelentősen megváltozott. Ezen időponttól az előírt végzettség és szakirányú szakmai gyakorlat teljesítését követően, de immár minden szakterület esetén a szakmagyakorlási jogosultság engedélyezését megelőzően kell teljesíteni az országos kamara által szervezett jogosultsági vizsgát. A szakmagyakorlási tevékenység 2022. április 1. után csak a jogosultsági vizsga teljesítését követően engedélyezhető.

A jogosultság megszerzésének menete:

  1. a Rendelet 1. mellékletében rögzített, szakterületnek megfelelő végzettség megszerzése,
  2. a Rendelet 1. mellékletében a szakterületnek és a végzettségi szintnek megfelelő szakirányú szakmai gyakorlat teljesítése (szakértők esetén egységesen 8 év),
  3. előzetes eljárás keretében a végzettség és szakmai gyakorlat megfelelőségének előzetes vizsgálata a kérelmezni kívánt szakmagyakorlási jogosultság(ok) tekintetében – eljárási díj mentes, eredményéről igazolás kerül kiadásra – a lakóhely szerint illetékes területi építész kamaránál (elérhetőségeik: https://mek.hu/index.php?menu=teruleti_epitesz_kamarak),
  4. a területi építész kamara által kiállított (kizárólag pozitív tartalmú) igazolással vizsgára jelentkezés és a vizsga teljesítése,
  5. eredményes vizsgát követően kérelemre, az eljárási díj befizetésével a területi építész kamara engedélyezi a szakmagyakorlást.

A 2023. szeptemberében hatályba lépő jogszabályváltozások miatt beszámoló vizsgák a továbbiakban már nem kerülnek meghirdetésre. Azokban a speciális esetekben azonban, ahol a szakmagyakorló érvényes jogosultsággal rendelkezik, de korábban nem teljesítette a számára előírt beszámoló vizsga kötelezettségét, a vizsgára történő jelentkezés előtt a területi kamara titkárához kell fordulnia. A titkárnak igazolnia kell a jogosultság megszerzésének és a szüneteltetés kezdetének az időpontjait, amelyet kötelezően csatolni kell a vizsgára történő jelentkezésekor (az előzetes igazolás kiváltására). Ezekben az esetben is jogosultsági vizsga teljesítésére van mód, amely „egyenértékű” a beszámoló vizsgával.

Egy vizsgaidőpontra történő jelentkezéssel mindkét részterületre (általános és szakterületi részre) megtörténik a jelentkezés!

Egy vizsgaidőpont alkalmával több vizsga is letehető, azonban ezekre minden esteben külön-külön kell jelentkezni. Aki egy vizsganapon több jogosultság megszerzése miatt vizsgázik, annak az általános részből egyszer kell vizsgáznia. (Ezt a vizsgaszervező saját hatáskörben regisztrálja, külön kérem benyújtására nincs szükség.)

Az online jelentkezést követően – amennyiben minden feltétel teljesült – a jelentkező visszaigazoló e-mailt kap a regisztrációnál megadott e-mail címére, amelyben szerepel a vizsgaidőpont, a vizsga típusa és hogy kapott-e mentességet.

Az első javítóvizsga esetén nem kell az online jelentkezést megismételni, hanem a sikertelen vizsgaidőpont megjelölése mellett, a vizsga@mek.hu címre kell az új időpontot elküldeni, amikor vizsgázni szeretne. Az új időpontról a jelentkező visszaigazoló e-mailt kap az online jelentkezéskor megadott e-mail címére.

A vizsgával kapcsolatos részletszabályokat az ügyrend és a vizsga eljárásrendje tartalmazza (II. rész), kérjük figyelmesen olvassák végig!

Új szabályok 2024. február 2-től az MV-É-M és ME-É-M jogosultságok esetében: emelt szintű műemléki jogosultsági vizsga felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök számára (MV-É-M, ME-É-M)
Az MV-É-M / ME-É-M jogosultságok esetében a vizsgajelentkezések típusa (normál VAGY emelt szintű műemléki) a jelentkező végzettségétől függ (a végzettség a titkár által kiadott előzetes eljárás szerinti igazolásban rögzítésre kerül):
- Azon szakmagyakorló, aki okl. építészmérnök végzettséggel vagy műemlékvédelmi szakmérnöki képesítéssel rendelkezik és MV-É-M / ME-É-M jogosultságot kíván szerezni, MV-É / ME-É jogosultsági vizsgát kell letennie! Bizonyos esetekben mentesülnek a vizsga letétele alól (lásd ügyrend ill. a lenti táblázat).
- Az emelt szintű műemléki MV-É-M / ME-É-M jogosultsági vizsgát annak kell letennie, akinek a végzettsége nem okl. építészmérnök ill. nem rendelkezik műemlékvédelmi szakmérnöki képesítéssel (lásd ügyrend, ill. a lenti táblázat).
- Az emelt szintű műemléki MV-É-M / ME-É-M jogosultsági vizsga során – amennyiben a jelentkezőnek nincs mentessége - a vizsgázó általános részből és egy un. összevont szakterületi részből ír vizsgát. Utóbbi az MV-É / ME-É szakterületi rész és egy emelt szintű műemléki szakterületi részt jelent. Bizonyos esetekben mentesülnek a vizsga egyrészének letétele alól, azonban a végzettsége (nem okl. építészmérnök) és képesítése (nincs műemlékvédelmi szakmérnöki képesítése) alapján teljes mentesség számára nem adható!

MV-É-M / ME-É-M jogosultság megszerzése esetén a vizsgajelentkezés típusa

I.

 

rendelkezik 2018.01.01. előtti
vagy 2018.01.01. utáni

MV-É / ME-É vizsgával

NEM rendelkezik
MV-É / ME-É vizsgával

A.

okl. építészmérnök végzettség vagy műemlékvédelmi szakmérnöki képesítés esetén
(az MV-É / ME-É vizsga feljogosít arra, hogy mindkét jogosultságot megszerezze ezzel a végzettséggel/képesítéssel)

a kérelmező mentesül a vizsga alól
(a titkár saját hatáskörben jár el)

MV-É / ME-É vizsgát kell tennie:
általános rész
MV-É/ME-É szakterületi rész
(JVA rendszerben jelentkezés:
MV-É / ME-É vizsga)

B.

amennyiben nem okl. építészmérnök végzettségű, nincs műemlékvédelmi szakmérnöki képesítése

csak emelt szintű MV-É-M / ME-É-M vizsgát kell tennie:
az általános rész alól mentesül,
MV-É/ME-É szakterületi rész alól mentesül,
emelt szintű MV-É-M/ME-É-M szakterületi rész teljesítendő
(JVA rendszerben jelentkezés:
emelt szintű MV-É-M / ME-É-M vizsga)

emelt szintű MV-É-M / ME-É-M vizsgát is kell tennie:
általános rész (vagy mentesség)
MV-É/ME-É szakterületi rész és emelt szintű MV-É-M/ME-É-M szakterületi rész együtt
(JVA rendszerben jelentkezés:
emelt szintű MV-É-M, ME-É-M vizsga)

A Magyar Építész Kamara (továbbiakban MÉK) Jogosultsági Vizsga Szakértői Testülete (a továbbiakban SZT) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. (a továbbiakban Rendelet) 38. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján működésének ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

Az ügyrend tartalmazza a jogosultsági vizsga (a továbbiakban: vizsga) eljárási rendjét.

BEVEZETÉS

266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 2022. április 1. napján hatályba lépő módosítása jelentősen megváltoztatta a szakmagyakorlási tevékenységekkel összefüggő vizsgák rendjét, a beszámoló vizsgát minden estben felváltja a jogosultsági vizsga. A módosítások hatályba lépését követően a szakmagyakorlási tevékenységek kérelmezését megelőzően szükséges a szakmagyakorlóknak a vizsgát letenniük. Ez nem érinti a 2022. április 1. napját megelőzően beadott kérelmek elbírálásakor előírt beszámoló vizsga kötelezettséget (amelyet a jogosultság megszerzésétől számított egy éven belül kellett letenni).

A vizsga célja annak vizsgálata, hogy a szakmagyakorló kellő mértékben ismeri-e a tevékenységére vonatkozó jogszabályi környezetet, képes-e a fontosabb jogszabályokat helyesen értelmezni, rendelkezik-e a szakmagyakorláshoz szükséges ismeretek alkalmazásában kellő jártassággal.

A MÉK a vizsgára való felkészülést az említett általános és szakterületi ismeretkörökre vonatkozó szakmai jegyzetek kidolgozásával segíti és letölthető módon a www.mek.hu honlapon teszi közzé. A jegyzetek a vizsgakérdések kifejtését tartalmazzák, a vizsgán megoldandó feladatlapok kizárólag a közzétett vizsgakérdésekből kerülnek összeállításra, bizonyos szakértői kérdések kivételével (a szakértő nem attól válik szakértővé, hogy megtanulja a jegyzetben szereplő kérdésre adott választ, ezért a „szakértői” jegyzetekben szerepelnek olyan feladatok illetve kérdések, amelyeknél a válaszok nincsenek kidolgozva, az arra való felkészülést a vizsgázóktól gyakorlati tapasztalatuk alapján várjuk el).

A szakmai jegyzet szerkesztésekor az egyes kérdésekre adott válaszokban kiemelt vastagbetűvel jelöltük azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyeknek (vagy amelyek túlnyomó részének) az adott kérdés eredményes megoldásában szerepelnie kell. A dőlt betűs szövegek tájékoztató jellegűek.

A vizsgán kiosztott általános tétel 4 kérdést tartalmaz, azonban a tervezőknek és szakértőknek egy-egy további, Etikai-fegyelmi Szabályzatra vonatkozó kérdéssel is kiegészül. A szakterületi tétel 4 kérdést tartalmaz. Az emelt szintű műemlékvédelmi jogosultsági vizsga szakterületi része 2+4 kérdést tartalmaz.

Az általános és a szakterületi kérdések írásbeli megválaszolására összesen 120 perc áll rendelkezésre.

Ügyrend

1. A SZT feladatait, a vizsga díját, követelményrendszerét és eljárási rendjét a Rendelet 38. §-a és 39. §-a határozza meg.

2. A vizsgát a MÉK szervezi és bonyolítja le.

3. A jogosultsági vizsgára és a beszámolóra elektronikusan a MÉK-nál kell jelentkezni a jva.mek.hu kamarai honlapon keresztül. Jelentkezni kizárólag a jva.mek.hu oldalon keresztül, az elektronikusan kitöltendő jelentkezési lappal és az előírt mellékletek csatolásával lehet. A jelentkezőt a jogosultsági vizsga szervezője nyilvántartásba veszi és ellenőrzi a vizsgadíj befizetését. Csak az emailen visszaigazolt jelentkezés érvényes!

4. Vizsgára kizárólag a területi építész kamara előzetes eljárás keretében kiadott, pozitív tartalmú igazolásának csatolásával lehet jelentkezni. Az igazolás tartalmát a vizsgaszervező ellenőrzi. Amennyiben az igazolás részben vagy egészben elutasító, a jelentkezés törlésre kerül.

5. Az energetikai tanúsítói (TÉ) vizsgáján kizárólag a számpéldák megoldásához jogszabály, illetve ISBN számmal rendelkező kiadvány használható (ezek tartalmát a vizsgaszervező ellenőrizheti). A MÉK és az MMK közötti megállapodás alapján, mindkét kamara csak a tagjait ill. a később tagjai közé felvehetőket, így a MÉK is csak azt a szakmagyakorlót vizsgáztatja le:

  1. aki a vizsgára történő jelentkezéskor már területi építész kamarai tag vagy
  2. aki a végzettsége alapján területi építész kamara tagjává válhat (a területi építész kamarák által nyilvántartásba vehető szakemberek végzettségei e jogosultság tekintetében: okleveles építészmérnök, okleveles településmérnök, építészmérnök, településmérnök - vagy ezzel egyenértékű végzettségek). Fentiek alapján mérnök kamarai tagokat méltányosság alapján sem áll módunkban levizsgáztatni!

A vizsga alapját a 7/2006 (V.24.) TNM, a 176/2008 (VI. 30.), valamint a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet képezik. A vizsgák szabályait a Magyar Mérnöki Kamara és a MÉK közösen dolgozta ki és a két kamara párhuzamosan, közös feltételek mellett végzi a vizsgáztatást.
Az energetika vizsgarész időtartama: 120 perc
Az általános ismeretek vizsgarész időtartama: 60 perc
A számpéldákkal 24-32, az elméleti kérdésekkel 10-14 pontot, összesen 34-46 pontot lehet szerezni.

6. A jogosultsági vizsga díja összesen 34 000 forint, amelyből az általános rész díja 17.000 forint, a szakterületi rész díja 17.000 forint.

7. A jogosultsági vizsga díját a vizsgára történő jelentkezéskor kell befizetni a MÉK elkülönítetten vezetett számlájára:
K&H Bank 10405004-49535656-53501029.
A vizsga jelentkezéshez a vizsgadíj átutalás igazolásának csatolása kötelező. Átutaláskor a vizsgázó nevét a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni. A Rendelet előírása alapján a javítóvizsga első alkalommal ingyenes, ezt követően a jogosultsági vizsga díjával azonos díjat kell befizetni a MÉK számlájára.

8. A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt, amennyiben a visszaigazolt vizsgán nem tud részt venni. Amennyiben a vizsgára jelentkező szakmagyakorló legkésőbb a vizsga napját megelőző ötödik munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegéből az adminisztrációs költségek fedezésére 3000 forint levonásra kerül.

9. A SZT legalább három – és legfeljebb öttagú testület, amelynek tagjait a MÉK Elnöksége által erre felkért személyek közül a MÉK elnöke jelöli ki. A vizsga szakértői testület egy tagja a miniszter által megbízott személy. Vizsgaszervező a MÉK Titkárság kijelölt munkatársa. A testület tagja feladatait a MÉK-kel kötött szerződés alapján végzi. A teljesítéseket a MÉK elnöke igazolja.

10. A SZT működése folyamatos, a vizsgák előre meghirdetett napokon történnek. A SZT éves tevékenységéről a MÉK elnöke számol be a küldöttgyűlésnek.

11. A Rendelet 38. § (7) bekezdése szerinti felmentési kérelmeket a SZT felhatalmazása alapján a MÉK elnöke, főtitkára és vizsgaszervezője bírálja el, az ügyrendben foglaltak szerint.

12. A Rendelet előírása alapján felmentést lehet kapni az általános vagy a szakterületi rész alól, ha a szakmagyakorló rendelkezik olyan vizsgával, amelynek tartalma legalább 80 %-ban megegyezik az általános vagy a szakterületi rész vizsgaanyagával. A kérelmet elektronikus úton a vizsga@mek.hu címre kell eljuttatni a felmentés alapjául szolgáló dokumentumokkal együtt.

13.) Aki egy vizsganapon több jogosultság megszerzése miatt vizsgázik, annak az általános részből egyszer kell vizsgáznia. Ezt a vizsgaszervező saját hatáskörben regisztrálja, külön kérem benyújtására nincs szükség.

14.) A MÉK-nél letett vizsgák közül kizárólag a 2018. 01.01. után letett vizsgák tesznek eleget a 12. pont szerinti feltételeknek. Az egyéb vizsgák továbbá akkor fogadhatók el, amennyiben azokat a jelentkező 5 éven belül tette le. A MÉK-nél letett és a függelékben szereplő vizsgák esetében ezeket a vizsgaszervező saját hatáskörben a jelentkezéshez benyújtott dokumentumok alapján regisztrálja, külön kérelem benyújtására nincs szükség. Szakmai gyakorlat vizsgát nem helyettesíthet, felmentésre nem jogosít.

15.a) Amennyiben a kérelmező MV-É-M jogosultság esetében rendelkezik MV-É, illetve
ME-É-M jogosultság esetében ME-É beszámoló vagy jogosultsági vizsgával és a végzettsége okl. építészmérnök vagy rendelkezik műemlékvédelmi szakmérnöki képesítéssel, úgy 2024.02.02-től mentesül a jogosultsági vizsga alól. Ebben az esetben a területi titkárok saját hatáskörben járnak el.

15.b) MV-É-M ill. ME-É-M jogosultság esetében az okl. építészmérnök végzettséggel vagy műemlékvédelmi szakmérnöki képesítéssel rendelkező kérelmezőnek MV-É ill. ME-É vizsgát kell tennie.

15.c) Amennyiben a kérelmező MV-É-M jogosultság esetében rendelkezik MV-É, illetve
ME-É-M jogosultság esetében ME-É beszámoló vagy jogosultsági vizsgával a végzettsége azonban nem okl. építészmérnök és nincs műemlékvédelmi szakmérnöki képesítése, úgy emelt szintű műemlékvédelmi jogosultsági vizsgát kell tennie.

15.d) Amennyiben a végzettségek nem a 15.b) pont szerintiek, úgy a kérelmezőnek az MV-É ill. az ME-É vizsga mellett emelt szintű műemlékvédelmi jogosultsági vizsgát is kell tennie.

16. A már elbírált, az általános rész alól mentességet adó vizsgatípusokat a Függelék tartalmazza. Ezekben az esetekben a vizsgaszervező jár el az online jelentkezési lapon feltüntetettek és az ahhoz csatolt dokumentumok alapján.

 

VIZSGA ELJÁRÁSI REND

17. A vizsga helyszínén a vizsga megkezdése előtt meg kell állapítani a vizsgázók személyazonosságát, és tájékoztatást kell adni a vizsga szabályairól. A vizsgázó köteles a személyazonosságát igazolni.

18. A visszaigazolt vizsganapon a vizsgázó a kézhez kapott kérdésekre írásban válaszol. A válaszok értékelése későbbi időpontban történik.

19. A vizsgázó semmiféle jegyzetet, segédeszközt nem használhat, ez ellenőrzésre kerül, és ezen előírás megsértése esetén a vizsga felfüggesztésre kerülhet. Az energetikai tanúsítói jogosultsági vizsga esetén az 5. pontban meghatározott jogszabály, illetve kiadvány használható.

20. A vizsga követelményeit az teljesítette, aki az írásbeli kérdések legalább 70%-át helyesen válaszolta meg. Az 50% alatt teljesített írásbeli vizsga eredménytelen, az írásbeli vizsgát a vizsgázó ismételni köteles. Az 50–70% közötti eredmény esetében a vizsgázó szóbeli vizsgát tesz a vizsgaszervező által megadott időpontban. Amennyiben a vizsgázó nem tesz szóbeli vizsgát az előre meghirdetett időpontban, úgy a vizsga eredménye sikertelen.

21. A SZT értékeli a vizsgát követő 5 napon belül az írásbeli dolgozatokat. Az írásbeli értékelés befejezését követően a vizsgaszervező értesíti a vizsgázókat az elért eredményről, és a szóbeli vizsgára kötelezettekkel időpontot egyeztet.

22. A szóbeli vizsgán a vizsgázó kérdéseket kap, amelyek egyrészt az írásbeli vizsgája hiányosságaival kapcsolatosak, másrészt a szakmai jegyzetből a vizsgáztató által megfogalmazott kérdések, amelyre külön felkészülési idő nélkül kell válaszolnia.

23. Az eredményes vizsgáról a MÉK kizárólag elektronikus, a jva.mek.hu oldalról a vizsgázó és a területi kamarák által letölthető bizonyítványt állít ki, a sikeres vizsgázókat a területi építész kamarák a JVA rendszerbe belépve ellenőrzik.

24. A SZT-t a MÉK elnöke képviseli.

25. A SZT adminisztrációját a MÉK Titkársága látja el. A SZT iratainak kezelése és tárolása a Rendelet és a MÉK általános iratkezelési szabályai alapján történik. A bizonyítványokat a MÉK elnöke (akadályoztatás esetén a SZT tagja) írja alá.

26. Jelen ügyrendet hatályos 2024.02.02. napjától.

dr. Hajnóczi Péter
MÉK elnök

Függelék

A.         A már elbírált, az általános rész alól mentességet adó vizsgatípusok

A vizsgajelentkezés időpontjában 5 évnél nem régebbi

  1. a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján letett építésügyi vizsga építésügyi témakörökből
  2. a Magyar Mérnöki Kamaránál letett jogosultsági vizsga általános része

B.         MÉK Elnökségi határozatok

57/2021. (12.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Jogosultsági vizsga szakértői testületet dr. Hajnóczi Péter vezeti, dr. Gáts Andrea, dr. Illés Istvánné, Kovács Imre, Kovács Zsófia, Kurcz Judit általános, dr. Medgyasszay Péter, Severnyák Krisztina, dr. Szalay Zsuzsa energetikai, dr. Takács Lajos tűzvédelmi szakterületi vizsgáztatók. Vizsgaszervező Dér Andrea. A juttatás megbízási keretszerződés, és a vizsgák alapján kiállított teljesítés igazolás szerint történik.

Letöltés: A 2024. február 2. napjától érvényes MÉK Jogosultsági Vizsga Szakértői Testület ügyrendje és a vizsga eljárási rendje
Letöltés: A 2022. június 1. napjától érvényes MÉK Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testület Ügyrendje és a vizsga eljárási rendje
Letöltés: A 2022. április 1. napjától érvényes MÉK Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testület Ügyrendje és a vizsga eljárási rendje
Letöltés: A 2020. július 1. napjától érvényes MÉK Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testület Ügyrendje és a vizsga eljárási rendje
Letöltés: A 2021.04.01 és 2021.05.23. közötti időszakra érvényes elnöki szabályok.

III.    SZAKMAI JEGYZETEK

A vizsgára való felkészülést a MÉK továbbra is szakmai jegyzetek kidolgozásával segíti és letölthető módon a www.mek.hu honlapon teszi közzé. Konzultációk nem kerülnek megtartásra. A szakmai jegyzetek nyomtatott formában történő átadása megszűnt.
A jegyzetek a vizsgakérdések kifejtését tartalmazzák, a vizsgán megoldandó feladatlapok kizárólag a közzétett vizsgakérdésekből kerülnek összeállításra mind a beszámoló vizsga, mind a jogosultsági vizsga esetében!

JOGOSULTSÁGI VIZSGA
Általános ismeretek valamennyi építésügyi szakmagyakorló számára (kivéve tűzvédelmi tervezők) frissítve 2022. április
Általános ismeretek tűzvédelmi tervezők számára (TUÉ) - Hamarosan

Szakterületi ismeretek TERVEZŐK számára
Szakterületi ismeretek építész tervezők számára (É) frissítve 2022. április
Szakterületi ismeretek belsőépítész tervezők számára (BÉ) átdolgozva 2023
Szakterületi ismeretek táj- és kertépítész tervezők számára (K)
Szakterületi ismeretek településtervezési (TT) és településtervezési zöldfelületi és tájrendezési (TK) tervezők számára
Szakterületi ismeretek tűzvédelmi tervezők számra (TUÉ) frissítve 2022. április

Szakterületi ismeretek SZAKÉRTŐK számára
Szakterületi ismeretek építésügyi műszaki szakértők számára frissítve 2021. április
Szakterületi ismeretek településtervezési (SZT) és településtervezési zöldfelületi és tájrendezési (SZTT) szakértők számára
Szakterületi ismeretek FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐK számára (MV-É, MV-R) frissítve 2021. április
Szakterületi ismeretek ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐRÖK számára (ME-É) frissítve 2021. április
Szakterületi ismeretek emelt szintű műemléki FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐK és ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐRÖK számára - műemléki kiegészítés (MV-É-M, ME-É-M) - 2024. március
(Kérjük olvassa el figyelmesen az általános tájékoztatót és a vizsga ügyrendjét is, mivel erre a típusú vizsgára speciális előírások vonatoznak mind a jelentkezés, mind a vizsgaanyag tekintetében!)
Kiegészítő szakterületi ismeretek TÁJÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐRÖK számára (ME-É-K)

Szakterületi ismeretek ENERGETIKAI TANÚSÍTÓK számára
Szakterületi rész felkészítő segédlet az új módszer elsajátításában, amely a tartalmazza a mintaszámpéldákat is - Alkalmazott épületenergetika
Szakterületi ismeretek (elméleti kérdések) ENERGETIKAI TANÚSÍTÓK számára – 2024. február

IV.    VIZSGAIDŐPONTOK


További felvilágosítás:
E-mail: vizsga@mek.hu
Telefon: hétfőtől csütörtökig 13.00 és 15.00 óra között a 06 1 318 2944 telefonszámon